Stabil udvikling i et af Danmarks mest veldrevne bureauer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Pravda i Aarhus har efter et par år med markant vækst taget det lidt mere med ro i seneste regnskabsår.

Bureaubiz Performance Index (BBPI) ranker bureauerne ud fra de seneste tre års udvikling i bruttoavance og overskudsgrad. I den seneste opgørelse var det to Aarhus-bureauer, der toppede i de to grupper, Major og Minor League (over og under 15 medarbejdere).

Begge bureauer har i det seneste regnskabsår taget det lidt mere med ro. Det digitale Heyday er allerede omtalt, og nu har Minor League-bureauet, Pravda, også aflagt et regnskab, der viser en mere afdæmpet udvikling oven på nogle år, hvor bureauet er blevet tredoblet.

En lille vækst i bruttoavancen og et lille fald på bundlinjen – men samlet en stabil udvikling. Og adm. dir. Mette Hejl er da også tilfreds.

“Det koster at vokse, og det kan man bl.a. se i regnskabet. Men samtidig er vi også i gang med nogle strategiske investeringer, hvor vi søger at kigge langt frem i forhold til, hvad det kræver at drive bureau. Vi har heldigvis plads og råd til at bruge lidt tid på at udvikle os selv,” siger Mette Hejl.

Nøgletal for Pravda
Incl. Pravda Digital

  • Bruttoavance 10,6 mio. kr. +3,9 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 757.143 kr. +3,9 pct.
  • Lønandel 70,5 (69,5)
  • Resultat af primær drift 0,987 mio. kr. -4,7 pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz