Stabil udvikling i Mannov

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

5 PR-regnskaber. Mannov er uden de store udsving men alle tallene går den rigtige vej. Lead vokser markant mens resultaterne hos tre andre PR-bureauer er lidt mere blandede.

Alle tallene går den rigtige vej – men det er uden de store udsving. Så året 2014 må karakteriseres som stabilt hos PR-bureauet, Mannov. Man kravler støt og roligt op.

Og det passer godt til den ambition, som adm. dir. Reinhold Schultz har for bureauet.

“Vores ambition er en stabil vækst, der kan aflæses på bundlinjen. Vi kunne godt have været mere aggressive, men vi holder først og fremmest fokus på at levere godt arbejde, som sikrer, at kunderne kommer igen, samt at vi oplever en stabil udvikling – ikke bare økonomisk men også fagligt,” siger Reinholdt Schultz.

Til det mere faglige hører, at bureauet har fået flere offentlige cases.

“Det har vi ikke hidtil haft, og offentlige cases er da heller ikke de økonomisk mest interessante. Men det er nogle spændende opgaver, som tilfører faglige og personlige udfordringer,” siger Reinholdt Schultz og fremhæver et andet område, der også rummer betydelige faglige udfordringer men samtidig har langt større økonomisk betydning.

“Vi har oplevet en vækst på rådgivning af bestyrelser og topledelser. Jeg tror, der er en markedstendens i det, for bestyrelser interesserer sig mere for kommunikation. Men samtidig har vi udviklet nogle produkter og har nogle meget dygtige specialister,” siger Reinholdt Schultz.

Nøgletal for Mannov

 • Bruttoavance 29,893 mio. kr. +10,7 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 830.361 kr. +4,5 pct.
 • Lønandel 71,3 (73,0)
 • Resultat af primær drift +2,659 mio. kr. +12,1 pct.

Mens Mannov var stabil, så var der mere turbo på Lead Agency, som voksede med 37,3 pct. Bureauet er nu blevet så stort, at der investeres i at flytte til nye lokaler under Irma-hønen på Nørrebro.

Det koster – og bureauet imponerer da heller ikke lige så meget på bundlinjen som på toplinjen. Af fremgangen i bruttoavance på 3,3 mio. kr. er kun ca. 300.000 kr. endt på bundlinjen.

Det afspejler dog blot, at bureauets fokus har været på vækst – men fremover vil blikket blive rettet lige så meget på bundlinjen, fortæller adm. dir. Kresten Schultz Jørgensen.

Nøgletal for Lead Agency

 • Bruttoavance 16,203 mio. kr. +37,3 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,013 mio. kr. +3 pct.
 • Lønandel 65,6 (70,2)
 • Resultat af primær drift +0,883 mio. kr. +26,3 pct.

Tre andre PR-bureauer har afleveret regnskaber – her med lidt blandede resultater.

Nøgletal for Holm Kommunikation

 • Bruttoavance 13,092 mio. kr. -1,7 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 818.250 kr. -1,7 pct.
 • Lønandel 64 (59,7)
 • Resultat af primær drift +1,151 mio. kr. -37,9 pct.

Nøgletal for Holm Morsing PR

 • Bruttoavance 6,957 mio. kr. +9,6 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 773.000 kr. -2,6 pct.
 • Lønandel 68,8 (66,7)
 • Resultat af primær drift +0,83 mio. kr. +10,5 pct.

Nøgletal for Hansen Agenda

 • Bruttoavance 3,6 mio. kr.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 514.286 kr. -30,5 pct.
 • Lønandel 70,1 (47,5)
 • Resultat af primær drift +0,149 mio. kr. -91,1 pct.

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz