Stærk fremgang i dansk-ejet mediabureau

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Orchestra er stadig i start-up fasen. Det er gået godt fra første færd, og i det blot andet regnskabsår er fremgangen markant. En ny adm. dir. er dog endnu ikke på plads.

Det danske mediabureaumarked er i dén grad domineret af de internationale kæder. Der har ikke desto mindre været plads til en dansk spiller, Orchestra, som kom til verden for tre år siden – ejet af PeopleGroup, We Love People, Envision og &Co samt direktørerne Ulrik Drejsig og John Herup.

Orchestra har netop afleveret sit andet regnskab – dét for 2015 – og det viser solid fremgang; godt 40 pct. for omsætning og bruttoavance samt et resultat, der blev mere end fordoblet.

”Mediabureau-markedet er krævende, og vi forventede et indløb på 3-5 år. Orchestra har leveret innovation, som annoncørerne har taget godt imod. Og bureauet har vist sin bæredygtighed – ikke kun via sorte tal det første hele regnskabsår, men også styrkelsen i det andet,” siger Pernille Simmelkiær Larsen, der er formand for Orchestras bestyrelse.

Bureauet servicerer i dag flere end 50 annoncører i Danmark, og fremhæver selv sin ”nye model med overskudsdeling og ydelser målrettet særligt de mellemstore og store annoncører.” Kernen er seniorkræfter og rådgivning på tværs af komplekse media og marketingudfordringer.”

Blandt de halvt hundrede kunder er HK Danmark, TrygFonden, Apollo Rejser, Rådet for Sikker Trafik, Den Blå Planet og Boxer TV.

Direktør hos Orchestra, John Herup, udtrykker sin stolthed over både start-up tilgangen og resultatet på denne vis:

”Vi har måttet asfaltere en motorvej, imens vi kørte. Vi er selvfølgelig ydmyge og stolte, men resultaterne gør selvfølgelig også, at vi nu er er klar til at tage nye skridt i vores forretningsmæssige udvikling.”

Ved årsskiftet sagde adm. dir. og medstifter, Ulrik Drejsig, farvel til Orchestra til fordel for jobbet som direktør for Volkswagen i Danmark.

Orchestra er i øjeblikket ved at finde en ny adm. dir. og Pernille Simmelkiær Larsen siger i den forbindelse:

”Orchestras gode gænge understreges af, at bureauet er kommet flot ind i 2016, og i øvrigt har gjort det godt, så vi har fået et stort kandidatfelt fra såvel ind- som udland. Vi tager os derfor tiden til at finde den helt rette, så vi kan bringe Orchestra endnu et væsentligt step videre.”

Nøgletal for Orchestra

  • Omsætning 128,008 mio. kr. +44,3 pct.
  • Bruttoavance 15,507 mio. kr. +42,8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 969.188 kr. +1,7 pct.
  • Lønandel 61,2 (66,3)
  • Resultat af primær drift +2,536 mio. kr. +133,5 pct.