Stærkt regnskab fra et af Danmarks mest veldrevne bureauer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Fremgang og stor overskudsgrad for femte år i træk. Men samtidig bevæger bureauet sig stadig længere ind i gråzonerne mellem alle bureautyper.

Gråzonerne vokser mellem de forskellige bureautyper, og det påvirker også udviklingen i Operate. Bureauet står umiddelbart opført som et pr-bureau, men paletten udvides, og i dag ser de sig selv som et bredere kommunikationsbureau, der også begår sig inden for f.eks. kreativ udvikling af reklamekampagner.

Og det ser ikke ud til at være en dårlig strategi. I hvert fald ikke hvis man ser på det nye regnskab. Måler man på Bureaubiz Performance Index (BBPI), der bygger på tre års udvikling i bruttoavance og overskudsgrad, så er Operate blandt Danmarks mest veldrevne, og det underbygges i det nye regnskab. Flot vækst og en overskudsgrad, der stort set fastholdes på det høje niveau – 21,8 blev den mod 22,6 året før.

Bureauet har oplevet en meget stabil udvikling siden starten i 2002. De sidste fem år er Operate blevet omkring 70 pct. større. Men under stabiliteten er der sket ganske meget.

“Vi startede med fokus på det offentlige område. I dag har vi omkring 150 kunder, der fordeler sig på både offentlige og private kunder. Det er en kundestruktur, der giver os en robusthed over for de udsving, der altid er i et marked,” siger direktør John Pedersen.

Samtidig har bureauet i de senere år investeret i flere kreative kompetencer som f.eks. AD’ere og inden for filmproduktion.

“Vi har godt fat i kunderne på det overordnede faglige og forretnings-strategiske niveau. Men vi vil gerne kunne holde fast i dem, når der skal eksekveres. Når man har været med til forarbejdet, så vil man selvfølgelig gerne være med til at præge, hvordan ideerne kommer til udtryk, og derfor har vi rustet op på at kunne tilbyde hele paletten,” siger adm. dir. Per Rystrøm.

Bureauet taler om dobbeltkompetencer som en bærende del af konceptet.

På den ene side er alle kommunikationsfolk, og det er kommunikationsrådgivning, man lever af. Og her skelnes der ikke mellem on- og off-line. Det er kommunikation i bred forstand.

På den anden side lægger man vægt på, at kunne matche kunderne fagligt.

Derfor er bureauet organiseret omkring de fagområder eller sektorer, som man har valgt at operere inden for – som f.eks. Miljø og Energi og Fødevarer. Der er seks sektorer, og bortset fra den offentlige sektor, så rummer de alle både offentlige og private kunder.

“Det er ikke kun kommunikationsfolk, vi snakker med – det er også fagdirektører. Derfor ser vi det som meget vigtigt, at vores folk kan stoffet, så de kan indgå i en kvalificeret dialog med kunderne,” siger Per Rystrøm.

Tilgangen til faget er også baggrunden for, at bureauet ønsker fortsat vækst.

“Vi ønsker at have et fagligt miljø, hvor vi både kan støtte og udvikle hinanden, og hvor vi ikke bliver afhængig af enkeltpersoner. Det kræver størrelse,” siger John Pedersen.

Det stærke fokus på faglighed inden for udvalgte sektorer betyder også, at Operate ikke kun ser sig som værende i konkurrence med andre bureautyper bredt. På nogle områder ligger der også snitflader over for konsulentfirmaet og rådgivende ingeniører.

“Tager vi et område som byudvikling, kan vi diskutere med på et niveau, hvor snitfladen f.eks. hedder Cowi,” siger Per Rystrøm.

Nøgletal for Operate

  • Bruttoavance 32,795 mio. kr. +15,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 863.000 kr. +6,1 pct.
  • Lønandel 68 (66,1)
  • Resultat af primær drift +7,348 mio. kr. +11,0 pct.