Starcom havde fremgang på alle nøgletal – undtagen lønnen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mediabureauet har satset meget på digitale kompetencer, og er også begyndt at tjene penge.

Starcom ønsker at være et full-service mediabureau, og med nu 19 medarbejdere er man også ved at nå en størrelse, der kan retfærdiggøre ambitionerne.

2007 blev således et år, hvor alle nøgletal blev forbedret. Omsætning, bruttoavance, bruttoavance pr. medarbejder, lønandel og ikke mindst overskud blev bedre end i 2006.

Kun på et punkt faldt man lidt tilbage: gennemsnitslønnen. Måske lidt surt for medarbejderne, men næppe for adm. dir. Claus Enggaard eller ejerne af bureauet. Der er dog ikke tale om en voldsom lønreduktion, og i et bureau af den størrelse, skal der ikke mange jobskift til for at skubbe tallet.

Claus Enggaard noterer, at forbedringen af indtjeningen er sket selvom, man også har investeret i fornyelse.

“Investeringerne har rettet sig meget mod digitale ydelser, og her har vi en større andel af vores omsætning end andre mediabureauer”, siger Claus Enggaard.

Nøgletal for Starcom

Omsætning 269,540 mio. kr. (+20,8 pct.)

  • Bruttoavance 17,063 mio. kr. (+35,4 pct.)
  • Bruttoavance pr. medarb. 898.053 (+6,9 pct.)
  • Lønandel 56,4 (62,9)
  • Resultat før skat 1,801 mio. kr. (+763 pct.)