Starcom rider med på bølgen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mediabureauet følger tendensen – bruttoavancen udvikler sig uafhængigt af medieomsætningen.

I takt med at regnskaberne på mediabureauer er tikket ind, står det mere og mere klart, at der ikke mere er en entydig sammenhæng mellem mediaomsætning og bruttoavance.

Mest tydeligt var det hos IUM, der oplevede vækst i bruttoavance og fald i mediaomsætning, men også Starcom kan nu fremvise tilsvarende tal.

Mediaomsætningen faldt med 6 pct., mens bruttoavancen steg med 10, og adm. dir. Claus Enggaard erklærer sig da også godt tilfreds med resultatet.

“Specielt i lyset af den usikkerhed, der var i markedet i 2. halvår”, siger Claus Enggaard.

Han kan samtidig glæde sig over en endnu større vækst i overskuddet.

Til gengæld må han indrømme, at markedet i 2009 er svært at gøre sig klog på.

“Vi startede trægt, men er siden kommet godt tilbage. Det er dog et usikkert marked, og derfor træffer vi vores forholdsregler og har trimmet organisationen – men har overvejende kunnet klare det ved ikke at genbesætte stillinger”, siger Claus Enggaard.

Nøgletal for Starcom

  • Omsætning 254,136 mio. kr. -6 pct.
  • Bruttoavance 18,856 mio. kr. +10,5 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 942.800 kr. +5 pct.
  • Lønandel 61 (56)
  • Resultat af primær drift 1,981 mio. kr. +17 pct.
  • Resultat før skat 2,371 mio. kr. +31,6 pct.