Statsministeriet bøjer sig og indrømmer lovbrud

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Tronfølgekampagnen burde have været sendt i udbud. Statsministeriet indrømmer nu, at man fortolkede EU’s udbudsregler forkert.

Den problematiske Tronfølge-kampagne var på i hvert fald et punkt ulovlig. Det indrømmer Statsministeriet nu selv.

Kampagnen blev skabt af reklamebureauet Kunde & Co, der fik opgaven uden at skulle igennem et udbud efter EU’s udbudsregler.

Statsministeriet har tidligere forklaret til Bureaubiz, at selve konsulentdelen ikke var over den såkaldte tærskelværdi på ca. 1 million kroner – men over den nationale annonceringspligt. Man havde derfor undladt et udbud men blot annonceret kampagnen.

Men det var forkert.

Som det har fremgået af tidligere artikler, så kan man ikke splitte et budget for at omgå udbudsreglerne. Hvis det samlede budget er over tærskelværdien skal der være et udbud, og det erkender Statsministeriet nu i et skriftligt svar, som Berlingske Tidende har fået.

Selvom Bureaubiz har ventet på det samme svar i 10 dage, er det endnu ikke modtaget.

“Det er selvsagt beklageligt, at kampagnen ikke blev sendt i EU-udbud, men alene har været offentliggjort efter de nationale regler. Det var en fejl, og Statsministeriet vil fremover naturligvis være ekstra opmærksom på dette”, skriver ministeriet.

Forseelsen får dog næppe konsekvenser, vurderer juridisk professor ved Handelshøjskolen, Steen Treumer over for Berlinske Tidende. Man bruger ikke bøder, men er der nogen – som f.eks. et andet reklamebureau – der kan godtgøre at have lidt skade, kan der anlægges erstatningskrav.

Udbudssagen er langt fra det eneste problem, der klistrer til kampagnen, der officielt var en oplysningskampagne. Den var dog så holdningsladet udformet, at den også er blevet indklaget for Radio- og Tv-nævnet af Per Clausen fra Enhedslisten.

Desuden har det vist sig, at filmen er planket fra en engelsk satire.