Statsministeriet på kant med sandheden i Tronfølge-sag

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Statsministeriet har allerede indrømmet, at man burde have sendt Tronfølge-kampagnen i EU-udbud. Nu rejses der tvivl, om den nationale annonceringspligt er overholdt, som ministeriet ellers hævder at have gjort.

Sagen om Statsministeriets brud på EU’s udbudsregler i forbindelse med Tronfølge-kampagnen kan vise sig at være endnu mere betændt end først antaget. Nu rejses der tvivl, om den nationale annonceringspligt har været overholdt.

Hidtil har Statsministeriet forklaret, at konsulentkontrakten var under tærskelværdien for EU-udbud men over de nationale regler for annoncering af offentlige opgaver.

Derfor havde man holdt sig til at annoncere opgaven på ministeriets egen hjemmeside.

Siden har man erkendt, at der var tale om en forkert tolkning af EU’s udbudsregler og at kontrakten burde have været i EU-udbud.

Men nu rejses der tvivl om Statsministeriet overhovedet har annonceret opgaven.

Bureaubiz har spurgt til en kopi af annoncen, men har foreløbig ventet 14 dage på den.

Det er UdbudsVagten, der stiller spørgsmålstegn ved, om Statsministeriet overhovedet har fulgt den nationale annonceringspligt.

Hos UdbudsVagten har man specialiseret sig i at finde og formidle alle udbud store som små. Det sker bl.a. ved at scanne 5000 kilder for udbud. D.v.s. at alle offentlige websites scannes dagligt herunder også Statsministeriets, og UdbudsVagten finder det tvivlsomt at Statsministeriet har publiceret udbuddet på ministeriets hjemmeside under en form, der afløfter annonceringspligten.

“Grundprincippet bag annoncering er, at en opgave skal konkurrenceudsættes, og derfor stilles der i reglerne krav til synligheden. Man må ikke “gemme” annoncen og på den måde søge at undgå en konkurrence”, siger UdbudsVagten’s ejer og direktør, Kevin Leig Bengtsson.

Ifølge det første svar fra Statsministeriet til Bureaubiz, blev bevillingen til kampagnen givet i begyndelsen af april. Men så vidt Bureaubiz erfarer havde man allerede omkring månedsskiftet marts/april dialog med to bureauer – heriblandt Kunde & Co, der fik opgaven.

Spørgsmålet er, om Statsministeriet har kunnet annoncere opgaven, før bevillingen blev givet. Hvis ikke, kan det rejse en mistanke om en proforma annoncering – hvis altså opgaven overhovedet har været annonceret.

Skulle det sidste vise sig, kommer ministeriet på kant med sandheden, idet administrationschef Torben Skovgaard Andersen d. 10. juni skrev i et svar til Bureaubiz:

“Statsministeriet valgte derfor – i henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter – at annoncere opgaven omkring konsulentbistand på Statsministeriets hjemmeside”.

Også da ministeriet i sidste uge erkendte, at man havde overtrådt EU’s udbudsregler blev det fremført, at man havde annonceret opgaven efter de nationale regler.

Bureaubiz mailede i morges pressesekretær Michael Helbo fra Statsministeriet med ønsket om en kommentar, men ministeriet har ikke reageret.

Det er 14 dage siden, Bureaubiz stillede en række supplerende spørgsmål – bl.a. om tidspunkt og placering på den omtalte annonce.

Men spørgsmålene er blevet kategoriseret som ønske om aktindsigt på lige fod med tilsvarende ønsker fra anden side. Ministeriet har dog ikke kunnet overholde fristen på 10 dage og meddelte sidste fredag, at der kan gå op til 2 uger, før svarene kommer.