Statsministeriet talte med to bureauer om Tronfølge-kampagne

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det står dog uklart, om dialogen startede før eller efter, at Statsministeriet angiveligt annoncerede opgaven. Bureau nr. 2 er ikke oplyst – men Bureaubiz har et bud.

Statsministeriet havde dialog med to bureauer om Tronfølge-kampagnen. Det fremgår af et svar fra ministeriets administrationschef, Torben Skovgaard Andersen.

Svaret giver desuden næring til mistanken om, at ministeriet har forbrudt sig mod EU’s udbudsregler ved ikke at sende kampagnen i udbud.

Sagen drejer sig om tildelingen af opgaven med at tilrettelægge en oplysnings-kampagne om afstemningen omkring ændringen af Tronfølgeloven. Kunde & Co fik opgaven, der havde en bevilling på 5 mio. kr., som derfor er klart over grænserne for, hvornår en offentlig opgave skal i udbud efter EU-reglerne.

Torben Skovgaard Andersen oplyser, at Statsministeriet har haft kontakt til “to konsulentfirmaer”, hvoraf valget faldt på Kunde & Co. Han oplyser ikke, hvem det andet var, men såvidt Bureaubiz erfarer, var der tale om Mensch.

Frederik Preisler herfra vil dog hverken af- eller bekræfte forlydenderne.

“Den slags rygter kommenterer vi ikke på”, siger Frederik Preisler.

Ifølge Bureaubiz’ informationer foregik dialogen lige omkring Anders Fogh Rasmussens ansættelse som NATO’s nye generalsekretær, hvilket var i de første dage af april.

Det betyder, at dialogen er foregået samtidig med, at bevillingen til kampagnen blev givet.

Torben Skovgaard Andersen har oplyst til Bureaubiz, at kampagnen bestod af en lang række elementer fra tv til print og Facebook-profil – samt en konsulentdel, der blev vurderet til at være under den såkaldte tærskelværdi for EU-udbud men over den nationale annonceringspligt. Ministeriet havde derfor lagt en annonce på sin hjemmeside.

Det fremgår dog ikke, hvornår annoncen har været på, og hvad timingen således har været i forhold til dialogen med de to bureauer. Det fremgår heller ikke, hvem der har håndteret medieindrykningerne og hvad det samlede omfang var i aftalen med Kunde & Co.

Torben Skovgaard Andersen har endnu ikke svaret på de supplerende spørgsmål, men oplyser, at ministeriet har fået en række spørgsmål og derfor forbereder en samlet redegørelse.

På basis af hans svar ser ministeriet dog ud til at have en dårlig sag vedrørende det manglende udbud, idet reglerne siger, at man ikke kan omgå et udbudskrav ved at dele et budget op. Det understreger flere eksperter.

Man kan godt have delbudgetter, men det er den samlede værdi, der afgør, om der skal være et udbud.

Tærskelværdien for ministerier er ca. 1 mio. kr., og det er usandsynligt, at den samlede kampagne har kunnet holdes under dette beløb.

Hos Konkurrencestyrelsen siger kontorchef, Pia Ziegler, at hun ikke kan kommentere på den konkrete sag men hun understreger, at “som udgangspunkt må man ikke dele et budget op for at omgå udbudsreglerne”.

Hos udbudsvagten siger ejer og direktør, Kevin Bengtsson:

“Generelt for alle typer kontrakter gælder, at en ordregiver ikke må omgå direktiverne ved at opdele kontrakterne eller ved at anvende særlige metoder til at beregne kontrakternes værdi”, siger Kevin Bengtsson og fortsætter:

“Værdien af flere kontrakter skal lægges sammen ved vurderingen af tærsklen, når der er tale om en indholdsmæssig sammenhæng mellem leverancerne”.

Kevin Bengtsson tilføjer, at “såfremt én leverandør optræder som hovedleverandør i forhold til ordregiveren, og de øvrige leverandører er underleverandører, er det den samlede værdi af hovedleverandørens kontrakt med ordregiveren, der anvendes ved beregningen af tærsklen”.