Af Peter Engholm 25@mail.dk

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi fremhæver bureauer som et naturligt bindeled mellem kultur og erhvervsliv – og når parterne finder sammen i projekter, er der støtte at hente.

“Reklamebureauer er med deres kreative indsigt og kommercielle forståelse et naturligt bindeled mellem kultur- og erhvervslivet. Bureauerne har også i deres virke kontakt til kunsterne som eksempelvis instruktører og musikere, så vi vil gerne knytte kontakt til bureauerne,” siger Andreas Kromphardt Carlsen.

Han er konsulent i Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO), en offentlig selvejende instituition, der er på finansloven.

Centret har i alt 50 mio. kr., og ca. halvdelen skal gå til at støtte projekter. Pengene kommer fra den såkaldte Globaliseringspulje, der sigter på at gøre Danmark mere konkurrencedygtig. Og det kan bl.a. ske ved anvende kreative kompetencer fra kulturen aktivt i virksomheders forretningsudvikling.

“Ved at fokusere på oplevelsen i produkter og services kan man skabe værdi og øge virksomheders konkurrenceevne. Og det kan bl.a. ske ved tage kreative kompetencer fra kulturen og bruge dem aktivt i erhvervsøjemed. Et af søgekriterierne er innovation – projektet skal være nyskabende og dermed have en eksempelværdi for dansk erhvervsliv – og bureaubranchen,”

Størstedelen af puljen forventes at blive brugt i år og næste år. Og målsætningen er at støtte 4-7 projekter årligt. Hvert projekt kan få op til 1,4 mio. kr. i støtte, og for at understrege, at der tale om støtte og ikke gavebod, så skal projektets parter selv betale mindst halvdelen af gildet.

“Vores sigte er at støtte projekter, hvor kultur og erhvervsliv arbejder sammen. Der skal være et kommercielt sigte med projektet – forstået sådan, at der skal kunne måles en vækst, hvilket kan være en øget omsætning, større viden eller flere medarbejdere,” siger Andreas Kromphardt Carlsen.

Næste deadline for ansøgning er 1. september. Og centrets kontaktinfo kan ses her.

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club