Steen Halbye og Carsten Kaag har solgt ud

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Formedelst mere end 55 mio. kr. har WPP overtaget hele ejerskabet til bureauet. Steen Halbye og Carsten Kaag har i stedet en partneraftale.

Nu kan han ikke mere løbe fra det. Steen Halbye har hidtil nægtet at bekræfte, om han har solgt sine aktier i Halbye Kaag JWT.

Men nu står det sort på hvidt i regnskabet for Steen Halbye Aps. At han har solgt sine aktier. Samtidig bekræfter Carsten Kaag, at han også har solgt.

De havde en lige stor ejerandel, som i sidste ende formodes at have været på hver ca. 25 pct.

Ifølge regnskabet har Steen Halbye opnået en “avance ved salg af Halbye Kaag JWT” på 28,7 mio. kr. Men det beløb er reelt tæt på salgsprisen, siger Steen Halbye, der erklærer sig tilfreds med prisen.

Samlet er der betalt ca. 57 mio. kr. for omkring halvdelen af bureauet, og umiddelbart ser det ud til at være en høj pris i forhold til bureauets bruttoavance på omkring 60 mio. kr. På den anden side har Halbye Kaag været et af de bedst indtjenende danske bureauer. I 2007 lød overskuddet på 15,6 mio. kr., hvilket reelt var en nedgang på 9 pct.

Handlen er sket i første del af 2008, så det er reelt et godt stykke tid siden. Og altså noget der er sket længe før det rolleskift, der blev annonceret for et par måneder siden, hvor Steen Halbye overlod posten som adm. dir. til Thomas Thorstholm, mens han selv blev bestyrelsesformand med opgaven at bygge en gruppe med flere kompetencer.

“Det er en beslutning, der ligger i naturlig forlængelse af, at WPP i sin tid købte sig ind i bureauet”, siger Steen Halbye.

Både han og Carsten Kaag er i stedet blevet udstyret med en partneraftale, der giver aktieoptioner i forhold til WPP. En aftale som Carsten Kaag er godt tilfreds med.

“Steen og jeg har fulgtes ad siden vi startede for 11 år siden, så jeg finder det helt naturligt, at vi sælger samtidig. Og med den partneraftale, vi har nu, føler jeg mig ikke som mindre partner end før”, siger Carsten Kaag.