STOP kritikken: Vælgerne kan lide De konservatives kampagne

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

I hvert fald fremfører De Konservative selv, at en analyse viser, at danskerne tager positivt imod budskaberne – selv det mest kontroversielle af dem.

Da Bureaubiz for godt 14 dage siden skrev om lanceringen af de Konservatives STOP-kampagne, skabt sammen med Wibroe, Duckert & Partners, blev den vores både mest læste og debatterede artikel længe – så debatteret, at vi til sidst måtte trække en streg i sandet fordi tonen udartede.

Også uden for Bureaubiz blev Stop-kampagnen heftigt debatteret – eller rettere kraftigt kritiseret og parodieret, med henblik på især den ene af i alt seks outdoor-plakater; ”STOP Nazi Islam Isme”.

Nu gør de Konservatives kommunikationschef, Benny Damsgaard, så – på Kforum.dk – status over de første par uger af kampagnen. Mens det endnu er for tidligt at sige, om kampagnen virker i form af øget vælger-tilslutning til partiet, så konkluderer han, at de borgerlige vælgere, der er kampagnens målgruppe, er enige i de lancerede budskaber.

Tallene stammer fra en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.035 repræsentativt udvalgte danskere.

Blandt de borgerlige vælgere er 62 pct. enige eller overvejende enige i budskabet STOP grundskylden – og det var den laveste opbakning. Højest – med 79 pct. – lå STOP tyven. STOP naziislamisme – udråbt som det mest kontroversielle, skriver Benny Damsgaard – er 65 pct. af de borgerlige vælgere helt eller overvejende enig i. Blandt SF’s vælgere, pointerer han, bakker 40 pct. STOP naziislamisme-budskabet op.

Stort set lige mange mænd og kvinder er enige i budskabet.

Har budskaberne så gjort vælgerne mere positivt stemt over Det Konservative Folkeparti, spørges der i undersøgelsen:

Ja – ca. 30 pct. af Venstres vælgere og ca. halvdelen af Liberal Alliances vælgere er blevet mere eller meget mere positivt stemt.

Benny Damsgaard minder sig selv – og dermed også andre – om, at kommentatorerne i nyhedsmedierne og de sociale medier ”ikke er repræsentative for den almindelige vælgerbefolkning”.

Også det overordnede STOP-tema, der har kørt i printannoncer, er blevet undersøgt. Benny Damsgaard kalder det en næsten ”nordkoreansk opbakning” blandt de konservative vælgere: Her bakker 90 pct. op bag STOP-temaet overordnet set.

Læs hele Benny Damsgaards artikel på Kforum her

På kforum har der i øvrigt ikke udelukkende lydt kritik af STOP-kampagnen – blandt kritikkerne af kritikken er historikeren Asger Bonnevie.