Stor gæld belaster aktiverings-bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mikkel Askvig og Thomas Stitz har indgået ”ægteskab”, men det har krævet store lån at flytte sammen, og det belaster regnskabet.

Den gode nyhed for Askvig + Stitz er, at det i 2009 lykkedes at forbedre driften så meget, at man gik fra minus til plus.

Den dårlige er, at bureauet bærer på en så betydelig gæld, at regnskabet på grund af de finansielle udgifter alligevel endte med et underskud.

Forklaringen finder man i den konstruktion, der blev etableret i 2008 med henblik på, at Mikkel Askvig lukkede Thomas Stitz ind som partner og medejer.

“Mikkel havde bygget en god forretning op men indså også, at han skulle have suppleret sine egne kompetencer, hvis der skulle ske en videre udvikling af bureauet,” siger Thomas Stitz.

Den enkle løsning ville være at han købte halvparten direkte af Mikkel Askvig. I stedet er der skabt en anden konstruktion, hvor de først har etableret et fælles selskab, Askvig + Stitz, som så har købt bureauaktiviteterne ud af Askvig Holding A/S.

Derfor har bureauet nu good-will på knap 5 mio. kr. efter en afskrivning på 550.000 kr. og en bankgæld på næsten 7 mio. kr. – heraf et anlægslån på ca. 5 mio. kr.

De finansielle udgifter blev på næsten 700.000 kr. og det førte til et resultat før skat på minus en kvart million kroner.

Sammen med underskuddet for 2008 er selskabskapitalen tabt og bureauet er afhængig af, at banken vil opretholde kreditterne på uændrede vilkår.

“Men det kan vel sidestilles med, at man flytter sammen og låner pengene til huset i kreditforeningen. Så længe man overholder sine forpligtigelser, er der ingen problemer,” siger Thomas Stitz.

Mikkel Askvig har fået 5.5 mio. kr. for halvdelen af sit bureau – men skal så at sige være med til at tjene pengene hjem igen ved at bygge bureauets indtjening op.

Bureauet opererer inden for brand activation.

“Det betyder at vi arbejder med det miks af de værktøjer, der er i vores værktøjskasse, der giver den største effekt for vores kunder – som f.eks. trade, dialog og action marketing. Vi ser os først og fremmest som support til vores kunders salgs-afdelinger,” siger Thomas Stitz.

Bureauet opnåede en pæn vækst fra 2008 til 2009, men det betyder ikke, at man ikke har mærket krisen.

“Vi havde vokset lidt stærkt fra 2008 og ind i 2009, men så blev vi ramt, og vi måtte gennem en relativt dramatisk sommer, hvor der skulle skæres til. På grund af de store udgifter til goodwill-afskrivninger samt renter og afdrag, er vi nødt til at køre en meget stram økonomisk styring,” siger Thomas Stitz.

Bureauet har i øvrigt Huset Markedsførings adm. dir. Thomas Ladefoged i bestyrelsen siden han i begyndelsen af 2009 hjalp med at gennemføre en strategiproces. Det var før Thomas Ladefoged blev ansat hos Markedsføring.

Nøgletal for Asvig + Stitz

  • Bruttoavance 10,7 mio. kr. +25,9 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 891.667 kr. +57,4 pct.
  • Lønandel 64 (78)
  • Gennemsnitlig personaleomkostning 570.664 kr. +28,6 pct.
  • Resultat af primær drift +0,416 mio. kr. (-0,887 mio. kr. i 2008)

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

    Regnskabet for 2008 gælder officielt for 9 måneder, men Thomas Stitz har oplyst, at tallene gælder for hele året. Købet af aktiviteter blev realiseret i slutningen af marts, men omsætningen og omkostningerne for årets første tre måneder fulgte med.