Carlsberg sætter marketing et trin ned. Koster Jens Jermiin jobbet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Ny marketingdirektør i Carlsberg Group er fundet i Asien – hvor den hidtidige samtidig er vendt tilbage til. Jens Jermiins afdeling bliver nedlagt, og han har forladt koncernen.

Carlsbergs nye topchef, Cees t’Hart, har ikke været længe om at sætte sit præg på organisationen. Allerede før sommerferien blev der gennemført en fyringsrunde, men nu er der en ny i gang, og denne gang rammer det i de øverste lag.

Samt i marketing, som det umiddelbart går hårdt ud over. Så vidt Bureaubiz erfarer er man dog langt fra færdig.

Umiddelbart ser det ud til, at marketing og kommunikation bliver sat et trin ned i hierarkiet.

På de øverste hylder er både Graham Fewkes og Andrea Dawson-Shepherd røget ud af den 10 mand store ExCom, der er koncernens øverste ledelsesgruppe.

Andrea Dawson-Shepherd afløste Anne-Marie Skov som kommunikationsdirektør i januar, men hun er nu helt ude.

Graham Fewkes havde det øverste ansvar for salg, marketing og innovation, og han er nu sendt tilbage til et job i Asien, hvor han kom fra. Her skal han ifølge Bureaubiz’ oplysninger være med til en oprydning med henblik på at optimere driften.

I det hele taget er der fokus på drift. Også Ex-com medlemmet, Bengt Erlandsson, der havde ansvar for indkøb, er ude. ExCom skal frem over bestå af 7 frem for 10 medlemmer.

Pressechef Jim Daniels oplyser, at den tilbageværende sammensætning af Ex-com afspejler, at der nu er mere fokus på drift. Men marketing er selvfølgelig fortsat meget vigtig, lyder tilføjelsen.

Som ny øverste marketing-ansvarlige har Carlsberg hentet Jessica Spence fra Carlsberg i Asien. Der foreligger ikke noget om, hvem hun skal referere til.

I forhold til marketing har det også ramt personer, der er mere kendt i Danmark. Jens Jermiin er således ude efter at have fungeret som VP Group Digital, Media og Creative Content.

Det er ellers ikke længere siden end før sommerferien, hvor han fik udvidet sit ansvarsområde til også at omfatte både design og brand-pr. Det skete i forbindelse med forsommerens fyringsrunde og omlægninger, (læs mere her).

Jens Jermiin havde ansvaret for at opbygge og tilrettelægge kreativ udvikling i Carlsberg på tværs af brands og markeder, men hele afdelingen bliver ifølge Bureaubiz’ oplysninger flyttet ud i andre afdelinger, og der er en del usikkerhed lige nu i afdelingen.

Beslutningerne ligner som nævnt, at marketing er sendt et skridt tilbage i hierarkiet. Det er dog nok for tidligt at sige ret meget om, hvad det kommer til at betyde.

Carlsberg har som tidligere omtalt på Bureaubiz haft problemer med bureaurelationerne, hvor man har skiftet hurtigt på både Carlsberg og Tuborg budgetterne.

Noget tyder på, at Cess t’Hart vil have en mere lean organisation, men derfor kan han godt sikre en beslutnings- og handlekraft i marketing. Så vidt Bureaubiz erfarer, så lægger han op til at etablere en ny Commercial Executive styregruppe med ham selv, Jessica Spence, tre regionale direktører,en strategi-direktør og en direktør for R&D. Den styregruppe tyder på, at han også har fokus på den kommercielle udvikling.