Stor tilbagegang for Danmarks ældste bureau

Peter Engholm
25@mail.dk

Sylvester Hvid & Co fik både top- og bundlinje reduceret, men investeringslysten ser upåvirket ud. Ejeren er fåmælt.

Reklamebureauet er fra 1899 og dermed det ældste af sin slags herhjemme, og lever for så vidt fint videre – men det er blevet mindre.

Overskud har der været i alle de 20 årsregnskaber, som ejeren Fernando W. Olsen har aflagt, men bruttoavancen er den senere årrække skrumpet – senest er det faldet med næsten 30 pct., og i samme periode blev overskuddet halveret til knap en halv million.

Fernando W. Olsen har løbende kommenteret årsregnskaberne, men denne gang er ene-ejeren mere fåmælt:

”Det gider jeg ikke at udtale mig om,” lyder de omhyggeligt valgte ord.

Lidt – men også kun lidt – flere ord er der at hente i årsberetningen for Sylvester Hvid & Co:

”Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende, ud fra de kendte investeringer og faktorer.”

Og Sylvester Hvid har vitterligt investeret – i det seneste regnskabsår blev til det overtagelsen af kommunikationsbureauet Gain Group, og i år har man så overtaget reklamebureauet Monopolet.

Sidstnævnte har ”oparbejdet en attraktiv kundeportefølje”, som det blev formuleret i forbindelse med overtagelsen af aktiviteterne, og derfor forventer Sylvester Hvid & Co en tilførsel af opgaver, som i første omgang kan løses internt – måske med ansættelse af yderligere medarbejdere.

For online-delen af bureauet, Sylvester Hvid Online, er regnskabstallene mere barske: En halvering af bruttoavancen og tæt på en eliminering af overskuddet: Men – som det konstateres i regnskabet – ”resultatet er, efter ledelsens opfattelse, som forventet efter foretagne investeringer.”

Nøgletal for Sylvester-Hvid & Co

(Incl. Sylvester Hvid Online)

  • Bruttoavance 10,557 mio. kr. -28,5 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 681.097 kr. +6,0 pct.
  • Lønandel 66,3 (68,1)
  • Resultat afprimær drift +0,464 mio. kr. -54,7 pct.

Antallet af medarbejdere er estimeret af Bureaubiz

Sylvester Hvid Online

  • Bruttoavance 1,573 mio. kr.  -53,1 pct.
  • Resultat af primær drift +0,012 mio. kr. -96,9 pct.