Store besparelser i Post Danmark marketing

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Flere fyringer, ændret organisation og et mindre budget til DM-Dagen er på dagsordenen. Kunde & Co står for den overordnede branding af Post Norden

Tempoet skal op, proklamerer den svenske topchef for Post Norden – fusionen mellem det svenske og danske postvæsen – i Børsen i dag.

Lars G. Nordström siger samtidig, at han ikke kan bruge argumenter om, at det tager lang tid at omstille gamle organisationer som postvæsener til noget.

Det er således en organisation, der er under kraftig forvandling, og således også i marketing i Danmark, hvor der ifølge Bureaubiz’ oplysninger både er sket fyringer og insourcing af opgaver fra bureauer.

Kommunikationschef Lars Kaspersen siger, at “det voldsomme fald i brevmængden følges helt naturligt at et behov for færre udgifter ikke mindst i forhold til marketing”. Men han har ikke ønsket at uddybe dette.

Såvidt Bureaubiz erfarer er man i gang med at omlægge organisationen fra et produkt-fokus til et målgruppe-fokus, og det flytter rundt på afdelingerne.

Bureaubiz har hørt tal på helt op til 20-30 afskedigelser i salg- og marketing – heraf 4-5 ud af en marketingafdeling på omkring 15, hvis ikke man regner data og analyse med.

Marketingafdelingen skal så samtidig udføre flere opgaver, idet en række funktioner er insourcet fra bureau-samarbejderne.

Besparelserne skal også være gået ud over DM-Dagen, som ifølge Bureaubiz oplysninger har fået skåret det normale budget på 4-5 mio. kr. med et betragteligt beløb.

Også Post Danmarks involvering i den årlige rejse til DMA skal være blevet ramt af besparelser. På den anden side – sidste års groteske konkurrence med Bring Citymail om at gøre sig til over for de 100 deltagere i rejsen er jo ikke aktuel mere med Bring City Mails lukning

Lars Kaspersen fortæller, at der ikke er noget nyt om, hvordan Post Norden vil organisere sig med bureau-partnere. I efteråret var der rygter om en bureaukonkurrence, men foreløbig er der ikke sket noget.

Det viser sig dog, at det ikke blev hverken den normale svenske eller danske bureaupartner (Bates Y&R i Danmark), der fik opgaven at stå for tilrettelæggelsen af den overordnede branding for den fusionerede virksomhed. Her løb danske Kunde & Co med opgaven.

“Men valget af Kunde & Co har ingen indflydelse på valg af bureau når det måtte skulle tages – pt. arbejder vi videre med eksisterende samarbejdspartnere når vi har brug for det”, siger Lars Kaspersen.

Samtidig har Post Danmark også for kort tid siden sagt farvel til en tidligere markant person i relation til marketingverdenen.

Anders Due blev oprindeligt flyttet op i en koncern-funktion, men har nu forladt Post Norden til fordel for et job hos Movia, hvor han med sæde i direktionen er chef for Kunde og markedscenter.