Store forandringer præger In2medias regnskab

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Nye aktiviteter er ved at blive bygget op, og samtidig er der flyttet rundt på eksisterende aktiviteter. Forandringerne gør det svært at bedømme udviklingen.

Hvis man vil bedømme udviklingen i In2media, så kan man ikke bruge det nye regnskab til noget, men må i stedet støtte sig til adm. direktør, Andreas B. Iversen.

Og herfra lyder budskabet, at det seneste regnskabsår har ligget fladt – men det har været kalkuleret, for man har i årets løb gennemført betydelige forandringer. Og det er også årsagen til, at man ikke rigtig kan læse noget ud af regnskabet.

Umiddelbart lyder det på et fald i både omsætning, bruttoavance og bundlinje. Også det tidligere Insilico bliver noteret til faldende aktivitet, mens det tidligere Content Cph præsterede fremgang på både top og bund.

Men tallene på In2media og det tidligere Insilico er reelt svære at sammenligne med året før.

Dels hedder det tidligere Insilico nu Content Tap, der er et selskab som står for gruppens investeringer i udvikling af licensbaseret software.

Aktiviteterne omkring Insilico er flyttet over i et nyoprettet Insilico, hvortil man også har flyttet udviklingsressourcer fra In2media – herunder mobiludvikling. Og Insilico er så nyt et selskab, at det endnu ikke har aflagt regnskab.

“Det er faktisk ganske betydelige ressourcer, der er flyttet fra In2media, og de forklarer en del af udviklingen i regnskabet. Der sidder nu omkring 15 mand i det nye Insilico og vi mangler endda en håndfuld,” siger Andreas B. Iversen og fortsætter:

“Vi ser disse år som omstillingsår, hvor vi selv synes, det er svært at lave sammenligningstal. For os handler det om at skabe en platform for fremtidig vækst, og det kræver investeringer. Ikke bare i oprettelse af nye aktiviteter men også i forandringer i den etablerede organisation.”

Content Tap er i den sammenhæng en helt ny aktivitet for gruppen.

“Her skal vi arbejde med produkter, der skal sælges frem for at sælge timer. Det er superspændende for os at komme ind på det område, men det er en anden forretningsmodel end den, vi er vant til, og det er selvfølgelig noget vi skal lære at håndtere på den rigtige måde,” siger Andreas B. Iversen.

Selvom det tidligere Content Cph, hvor man ejer 30 pct., kan præstere et godt regnskab, så lyder meldingen også her på forandringer.

Bureauet er fusioneret med Rasmus Laumanns Baby, der er det fortsættende navn, og det er i dag et ganske andet bureau end det, som regnskabet omhandler.

Nøgletal for In2media

 • Omsætning 40,358 mio. kr. -10,2 pct.
 • Bruttoavance 33,240 mio. kr. -16,1 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 738.667 kr. -3,1 pct.
 • Lønandel 83,4 (78,7)
 • Resultat af primær drift +0,078 mio. kr. -96,8 pct.

Nøgletal for Baby (tidl. Content Cph)

 • Omsætning 18,730 mio. kr. +51,7 pct.
 • Bruttoavance 8,765 mio. kr. +14,7 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 796.818 kr. +14,7 pct.
 • Lønandel 69,0 (74,7)
 • Resultat af primær drift +0,261 mio. kr. +383,3 pct.

Nøgletal for Content Tap (tidl. Insilico)
Tallene er præget af, at det er nye aktiviteter, der er ved at blive bygget op i det tidligere Insilico

 • Bruttoresultat 1,879 mio. kr. -46,6 pct.
 • Resultat af primær drift -0,430 mio. kr. +50,7 pct.