Store forandringer præger mediabureauerne

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Hos både OMG og GroupM er det de såkaldte tværgående kompetencer, der skaber væksten.

Regnskaberne for to store mediabureaugrupper taler deres tydelige sprog. I disse år sker der store forandringer i mediabureauernes forretninger.

På overfladen er det stadig de velkendte brands, der tegner de forskellige grupper, men væksten finder man i stigende omfang på tværgående funktioner.

Danmarks største bureaugruppe, GroupM, har f.eks. nu 100 medarbejdere siddende i tværgående kompetencer, og de præsterer en bruttoavance på 100 mio. kr. lig med omkring 29 pct. af gruppens samlede bruttoavance.

Den samme udvikling finder man også hos Omnicom Media Group (OMG), som rummer OMD og PHD. Begge de to mediabureauer oplevede en faldende bruttoavance, mens den samlede gruppe oplevede en stigende bruttoavance.

Størst fald så man hos OMD, men det skyldes til dels en regnskabsteknisk manøvre.

“Vi har hidtil haft en digital produktionsenhed liggende under OMD. Den har vi nu flyttet fra OMD til de fælles funktioner, så det får væksten på vores aktivitet ved siden af de to brands til at se større ud, end den reelt er,” siger adm. dir. Peter Gottfredsen, OMG – og tilføjer, at flytningen også hænger sammen med, at den digitale produktionsenhed på den måde også kan servicere PHD-kunder.

Og derved bekræfter han de store forandringer, som regnskaberne fortæller om.

“Der er ingen tvivl om, at de supplerende kompetencer udgør en stadigt voksende del af vores forretning,” lyder det da også fra Peter Gottfredsen.

De fælles kompetencer gælder både f.eks. digital produktion, programmatic buying og insight, og rummer i dag ca. halvdelen af OMGs knap 200 medarbejdere.

Peter Gottfredsen ser det som et resultat af tiltagende brancheglidning.

“Vi bliver alle mere og mere digitale. Vi har f.eks. i dag en større digital omsætning end en traditionel off-line omsætning. I takt med den udvikling kommer vi til at tilbyde en bredere palette af services, som tidligere i højere grad blev varetaget af andre bureauer og udbydere,” siger Peter Gottfredsen og fortsætter:

“Tilsvarende kan man også forestille f.eks. digitale bureauer bevæge sig ind på mediabureauernes område og tilbyde mediahåndtering i den digitale verden. De forskellige bureautyper nærmer sig mere og mere hinanden, og det er en udvikling, som jeg tror vil fortsætte i årene fremover.”

Peter Gottfredsen fortæller videre, at de fælles kompetencer som udgangspunkt servicerer OMDs og PHDs kunder – men man har kunder, der kun køber ind i fælles funktionerne og ser også en stigende udvikling i retning af, at man får helt nye typer kunder, som ikke normalt henvender sig til et mediabureau.

Nøgletal for Omnicom Media Group

 • Omsætning 1241,368 mio. kr. -0,4 pct.
 • Bruttoavance 140,86 mio. kr. +3,6 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 809.540 kr. -1,2 pct.
 • Lønandel65,3 (67,1)
 • Resultat før skat 24,494 mio. kr. +6,5 pct.

Nøgletal for OMD

 • Omsætning 810,662 mio. kr. +2,1 pct.
 • Bruttoavance 62,65 mio. kr. -13,6 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,119 mio. kr. -10,5 pct.
 • Lønandel 46,6 (44,7)
 • Resultat før skat +5,135 mio. kr. -62,5 pct.

Nøgletal for PHD

 • Omsætning 375,150 mio. kr. -5,1 pct.
 • Bruttoavance 34,968 mio. kr.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,206 mio. kr. +8,4 pct.
 • Lønandel 44,7 (45,4)
 • Resultat før skat +5,477 mio. kr. -1,7 pct.