Store reklamebureauer går frem. De små går tilbage

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Reklamebureauerne halter fortsat efter de digitale bureauer dømt på 89 bureauregnskaber. Men det er de små og mellemstore, der klarer sig dårligst.

Nørgård Mikkelsens adm. dir., Erik Laumand, gjorde i går op med trenden om, at kunderne søger små specialistforretninger. Et bureau bør også rumme produktion – både traditionel og digital – ellers bliver forretningsmodellen for sårbar.

Tidligere har også Mindshares adm. dir., Martin O. Rasmussen slået til lyd for, at kunderne vil søge tilbage mod bureauer, der rummer et bredt sæt af kompetencer.

Som et ekko på de synspunkter kan man gøre status over udviklingen på markedet oven på de første små 90 bureauregnskaber med en samlet bruttoavance på knap 1,6 mia. kr.

Det er en pæn bid af markedet, men tallene skal selvfølgelig læses med det forbehold, at de kan flytte sig i tak med, at alle regnskaber kommer i hus.

Overordnet viser regnskaberne en vækst på 5,2 pct. og helt som de foregående år, så udgør reklamebureauerne den tunge ende, mens der er fuld skrue på de digitale bureauer. Også PR-bureauerne lægger op til et godt år.

Der er landet reklamebureauregnskaber med en bruttoavance på over 900 mio. kr., og niveauet er lige nu et lille fald på 0,6 pct.

Men udviklingen dækker over en forskel, der synes at give Erik Laumand og Martin O. Rasmussen ret.

Syv af landets største reklamebureauer med en samlet bruttoavance på ca. 600 mio. kr. har aflagt regnskaber, der viser en samlet vækst på 0,1pct. Lidt bedre end gennemsnittet, men det er et tal, der ændrer sig dramatisk, hvis man sorterer Zupa Recommended fra. Bureauet gik markant tilbage.

Kigger man på de seks andre store bureauer – de er alle blandt landets 10 største reklamebureauer – så er de vokset med 15,1 pct – helt på højde med de digitale bureauer.

Over for det viser udviklingen inden for grupperne af små (under 10 mio. i bruttoavance) og mellemstore bureauer (10-30 mio.) en faldende bruttoavance.

Der tegner sig det samme billede på indtjeningen. Samlet er den steget med 6 pct. Men det er de store reklamebureauer, de digitale bureauer og PR-bureauerne der tjener flere penge. De mellemstore og små bureauer oplevede et markant fald i indtjeningen på henholdsvis 20 og 38 pct.

 • Ud af 18 små reklamebureauer havde 11 et fald i bruttoavance.
 • Ud af 18 mellemstore havde 9 et fald i bruttoavance.
 • Ud af 19 PR-bureauer havde 4 et fald i bruttoavancen.

Blandt de 24 digitale bureauer havde 9 tilbagegang i bruttoavance. Her var det overvejende små bureauer, det gik ud over.

89 bureauer

 • Bruttoavance 1,594 mia. kr. +5,2 pct.
 • Resultat af primær drift +163,773 mio. kr. +7,0 pct.

43 reklamebureauer

 • Bruttoavance 940,604 mio. kr. -0,6 pct.
 • Resultat af primær drift 62,876 mio. kr. -21,7 pct.

6 store reklamebureauer – uden Zupa Recommended

 • Bruttoavance 505,688 mio. kr. +15,1 pct.
 • Resultat af primær drift 77,434 mio. kr. +50,1 pct.

24 digitale bureauer

 • Bruttoavance 474,35 mio. kr. +15,5 pct.
 • Resultat af primær drift +23,4 pct.

19 PR-bureauer

 • Bruttoavance 145,132 mio. kr. +11,0 pct.
 • Resultat af primær drift +21,899 mio. kr. +111,9 pct.

Der er endnu ingen mediabureauregnskaber og så få regnskaber fra design og dialog-bureauer, at det ikke giver mening at vise dem som gruppe.