Stort designbureau gik tilbage. Lille gik frem

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det store er Bysted i København, mens det lille findes i Esbjerg. Bysted måtte notere et markant fald i indtjeningen.

Et af Danmarks største designbureauer, Bysted, forekommer lidt elevator-agtig lige nu i sine præstationer. Et skidt 2009 blev afløst af et godt 2010 – for så at blive afløst af tilbagegang igen i 2011.

Helt anderledes stabilitet er der i det lille Esbjerg-bureau, Kirk & Holm, hvor nøgletallene er alt andet end vestjyske.

Det elevatoragtige hos Bysted knytter sig først og fremmest til bundlinjen. Godt nok faldt bruttoavancen, men det var med blot 2,4 pct., mens overskuddet blev reduceret med to tredjedel.

Bureauet omtaler i årsberetningen en forkert balance mellem antal opgaver og antal medarbejdere. Man havde i slutningen af 2010 tunet sig til fremgang, men markedsvilkårene blev i stedet igen vanskelige og det har været nødvendigt at skære til.

Desuden har man med udgangen af 2011 afsluttet et samarbejde med Søgren/Bysted Århus og det tidligere Gramstrup efter nogle år med utilfredsstillende resultater.

“Vi holder nogenlunde niveauet på vores honoraromsætning, og vi vokser på digitale opgaver som ønsket – vi har rundet halvdelen af vores omsætning på digital – så der er flere ting, der faktisk går ganske tilfredsstillende. Men vi har været optimistiske på personalefronten,” siger adm. dir. Bo Søby Kristensen.

Kirk & Holm er et design-orienteret bureau, der for en københavner nok ligger lidt uden for alfarvej.

“Men det kommer an på i forhold til hvad. Vi er f.eks. tættere på Hamborg og London,” som det tørt lyder fra direktør og partner Birte Bruun.

Hun kan da også fortælle, at bureauet har kunder overalt i landet – en af de større er f.eks. Århus Universitet.

Og uanset geografisk placering, så ligner Kirk & Holm en rigtig god forretning.

“Vi har store kunder, som vi har haft relationer til i 15 år. Men selvfølgelig er vi meget projektorienteret, hvor vi har travlt for nogen kunder i perioder for så at ligge mere stille i andre perioder. Heldigvis har timingen indtil nu været ganske god,” siger Birte Bruun.

Tre ud af fem medarbejdere er partnere, og de følger en politik om at være mere tilbageholdende på lønnen og i stedet hæve udbytte, hvilket selvfølgelig påvirker nøgletallene.

Nøgletal for Bysted

  • Bruttoavance 37,727 mio. kr. -2,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 754.540 kr. +1,5 pct.
  • Lønandel 74,7 (66,3)
  • Resultat af primær drift +1,752 mio. kr. -63,3 pct.

Nøgletal for Kirk & Holm

  • Bruttoavance 4,8 mio. kr.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 960.000 kr. +9,1 pct.
  • Lønandel 46,3 (50,5)
  • Resultat af primær drift +1,619 mio. kr. +20,4 pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz