Stort digitalbureau sluger reklamebureau

Peter Engholm
25@mail.dk

Shrpa forsvinder af navn, mens Combine bliver det bureau-brand, der – med opkøbsplaner i København og en ny organisation – nu vil være landsdækkende. Shrpas bureauchef er fratrådt.

Shrpa og Combine fusionerer navnemæssigt til Combine. Dermed forsvinder dét, som ejerne selv betegner som ”Nordjyllands mest markante reklamebureau”, ind under et af Danmarks største digitale bureauer.

”Ambitionen er ikke at være størst og bedst i Nordjylland, men at være det i Danmark. Og når målet er at være et landsdækkende bureau, så ligger der en udfordring i at skulle vedligeholde to navne. Det ligger også i ordet Combine, at vi er et bredt bureau, der favner ”Reklame + Digital”,” siger Jakob Norgaard Mortensen, direktør i Combine.

Han understreger, at reklame-kompetencerne fortsat vil være en selvstændig enhed, som skal udvikles og forfines.

”Behovet for crossmedia reklame- og kommunikationsløsninger er fortsat drivkraften. Og efterspørgslen på stærkere samspil mellem reklamedelen og det digitale er åbenlys i en tid, hvor der tales om cross-channel og omni-channel. Kunders identitet, kommunikation, løsninger og aktiviteter skal spille bedre sammen – og afspejle vores forretning,” siger Jakob Norgaard Mortensen.

Combine har godt 130 medarbejdere, heraf 15 i Aarhus og 1 i København. Det kunne umiddelbart lyde som om, at begrebet ”landsdækkende” strækkes en kende – men Jakob Norgaard Mortensen sætter disse ord på ambitionen:

”Vi kigger på et domicil i København, og vi kigger også på opkøbsmuligheder. Så meget ligger fast på nuværende tidspunkt. Dertil kommer en generel oprustning på ekspertydelser.”

I forlængelse af brandfusionen reorganiseres bureauet til at matche strategien. Hvor der hidtil har været en leder for hver forretningsenhed, får Combine en ledelse, der er tværgående. Stillingerne er således nyoprettede:

  • Experience Design chef: Lars Kanstrup
  • Digitalchef: Thomas Bro
  • Kommunikationschef: Esben Serup Thomsen
  • Salgschef: Martin Viborg Svendsen

De to sidstnævnte kommer fra Shrpa, hvor Esben var konceptchef og Martin kontaktdirektør. Shrpas hidtidige bureauchef, Adam Bennike, er i forbindelse med reorganiseringen fratrådt.