Af Finn Graversen fg@kabelmail.dk

Adpeople gør det. Lowe Friends gør det. Eksporterer reklame. Men der er nok lang vej før reklameeksport kan redde dansk økonomi.

“Salget af IT-ydelser og reklame udgør et enormt uopdyrket potentiale”, lyder budskabet på forsiden af Børsen i dag.

Kilden er en analyse fra CBS og eksport-potentialet opgøres til 22 mia. kr.

Det er et rasende fint selskab, reklamebranchen er kommet i.

Nok sker det allerede. F.eks. er både Adpeople og Lowe Friends begge eksempler på reklamebureauer, der med base i København skaber reklame til udlandet – men at være del af et 22 mia. kr. stort eksportpotentiale. Det må siges at være et kvantespring.

Problemet opstår, når man prøver at tænke nærmere efter. Og historien bliver ikke bedre af at kontakte professor Jan Rose Skaksen.

Han fortæller, at udgangspunktet for analysen er, at service-eksport er et stærkt underbelyst område. Derfor har man på CBS kigget på tallene ud fra en ny metodik. Men han understreger, at man ikke er gået dybere ned i de enkelte brancher. Dog har man frasorteret hotel-branchen, fordi man her uvilkårligt kunne se, at der næppe er et eksportpotentiale.

Om der også gælder særlige problemstillinger for andre brancher – det må andre afgøre.

Udgangspunktet for vurderingen af reklamens eksport-potentiale er Danmarks Statistiks branchekoder for reklame og kommunikation.

F.eks. er der Reklame- og markedsføringsbureauer, der repræsenterer en samlet omsætning på over 20 mia. kr. med en ikke videre stor eksportandel.

Den omsætning udgøres for en stor dels vedkommende af de samme tal, man finder i Relameforbrugsundersøgelsen – d.v.s. det markedsføringsforbrug danske annoncører har – som f.eks. mediaindrykninger.

Dem er der næppe et stort eksportpotentiale i. Kigger man så på den egentlige bureauindtjening, så er der den skønsmæssigt på 4-5 mia. kr.

Eksportandelen er næppe stor. Men forestiller man sig, at den kunne øges betragteligt – f.eks. til 40-50 pct., så kan der findes et par milliarder kroner her.

En sådan udvikling vil være en helt ufattelig succes-historie. Men er den realistisk?

Kommentarer

  1. Helt igennem noget vås.
    Sandsynligheden er at økonomien vil udvikle sig omvendt – Store danske virksomehder vil i stigende grad anvende bureauer udenfor landets grænser tænk bare på Arla, Vestas, Carlsberg. Danmark står til at blive kæmpe tabere på reklameområdet. Det er åbenlyst at CBS ikke aner hvad de skriver om.

  2. Hvorfor i alverden skulle danske reklamebureauer blive tabere? Danske kreative i andre brancher har vist, at de kan begå sig internationalt. Kombiner det med et meget højt uddannelsesniveau og en af nødvendighed tillært evne til at udrette meget for lidt, så står der en potentiel vinder tilbage.

  3. Jeg skal ikke gøre mig klog på hvor stort det direkte eksportpotentiale er for reklamebranchen. Til gengæld kan reklamebranchen og andre service virksomheder bidrage indirekte ved at udvikle marketing tiltag, der skaffer kunder, leads, øget kundeloyalitet eller hvad det strategiske mål er.

    Danmark har et stort uudnyttet potentiale i videnstunge virksomheder, der på globalt plan måske er små, men har mulighed for at vokse sig store i deres niche. Nogle af disse virksomheder er bare dårlige til at kommunikere. Her kan en skarp strategi og relevant kreativitet være med til at skabe en stærkere brand position. Og det er med til at sikre danske arbejdspladser.

  4. CBS “metodik” må være opstået i en osteklokke! Det er jo et absolut fåtal af danske bureauer, som har en eksportandel, der er værd at tale om. Og de, der er lykkedes med at skabe større omsætning internationalt, har bygget den på en særlig kunde eller et særligt fokus. Det er i al fald sjældent almindelige reklameydelser, der har lagt grunden til internationaliseringen. Hvis vi kigger til Sverige, har de svenske bureauer jo en langt højere eksportandel, der ikke blot skyldes, at de har store, internationale kunder – men at de har været langt dygtigere til at opbygge produktionsmiljøer indenfor især film og interactive, der er i verdensklasse – og som de helt store amerikanske og engelske bureauer benytter som underleverandører.

  5. @Kim: CBS taler om potentiale. Du kan klandre undersøgelsen for rigtig meget, men næppe for at rode rundt i begreberne, som du gør.

  6. Kære Holger. Man kan sikkert klandre mig for meget 😉 Men at rode rundt i begreberne er næppe det, jeg gør mest i! Det er præcist potentialet, som jeg anfægter i og med, at de fleste reklamebureauer i DK ikke har noget nævneværdigt at tilbyde udenlandske virksomheder, som de selvsamme virksomheder ikke kan købe til samme pris og i samme kvalitet i deres hjemland. Min pointe er, at hvis det skal blive et branchefænomen med en højere eksportandel og ikke blot isolerede tilfælde, så skal bureauerne enten bygge en niche ift. branchevertikaler eller specialiserede marketing service, som kan bære dem over landegrænser. I øvrigt tror jeg, at undersøgelsen måske i virkeligheden mere dækker over specialiserede IT-konsulentydelser end reklameydelser…

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club