Stort overskud i bureau med lange kunderelationer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Wunderman har været én lang vækst-historie. Også 2012 blev et fornuftigt år, og bureauet er blandt landets største i dag.

Mens det har gået op og ned mange steder i bureauverdenen i de sidste 4-5 år, så har Wunderman faktisk præsteret én lang vækst. Således også i 2012.

Skal man lede efter et hår i suppen for det forgangne år, så må det blive, at bundlinjen kun blev på niveau med 2011. Men det skal straks tilføjes – hvilket niveau.

Wunderman kom ud med en overskudsgrad, mange andre bureauejere drømmer om.

Også på et andet punkt repræsenterer Wunderman noget, der kan trække på misundelse – nemlig på kunderelationerne. Mange bureauer har oplevet, at kunderne bliver mere og mere projektorienterede og uforudsigelige. Sådan er det ikke hos Wunderman.

“Vi oplever, at stadigt flere kunder outsourcer flere og flere marketing-opgaver til os. Og vi har for længe siden valgt at have fokus rettet på vores eksisterende kunder fremfor hele tiden at jagte nye. Det betyder, at vi næsten hele vejen rundt arbejder med langsigtede samarbejder og relationer, og at vi på den baggrund har en rimelig mulighed for at dimensionere vores forretning,” siger COO i Wunderman Scandinavia, Chandra Benjamin Mostov.

Dog må han indrømme, at den slags samarbejder selvfølgelig rummer en lavere timepris.

“Når man har et omfattende, tæt og langsigtet samarbejde, så er prissætningen selvfølgelig en anden end, når man arbejder kortsigtet og med skiftende projekter,” siger Chandra Benjamin Mostov.

Endelig fremhæver Chandra Benjamin Mostov, at bureauet selv arbejder langsigtet – man holder fast i den strategi, som man har arbejdet med i adskillige år

“Nemlig et fokus på at hjælpe vores kunder med at styrke deres kunderelationer på tværs af alle virksomhedens direkte kontaktpunkter ved hjælp af automatisering af datadrevet markedsføring,” siger Chandra Mostov.

Nøgletal for Wunderman

  • Bruttoavance 86,8 mio. kr. +6,4 pct.
  • Bruttoavancen pr. medarbejder 868.000 kr. -7,5 pct.
  • Lønandel 59,7 (57,9)
  • Resultat af primær drift +16,675 mio. kr. -1,4 pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz