Stort underskud i Par No. 1’s Rigaselskab

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det går fantastisk i Riga, har det flere gange lydt. Rigtigt i den forstand, at aktiviteten er mangedoblet – men det er omkostningerne også. Bureauet hedder nu Adevolution.

Reklamebureauet Par No. 1 afløste det krakkede Par No. 1, men lagde ud i samme stil – med et kæmpe underskud. Til gengæld går det godt i Riga-afdelingen, der nu lyder navnet Adevolution, har det lydt fra den tidligere Par No. 1 chef, Jørgen Hansen.

Det er rigtigt i den forstand, at aktiviteten er steget betragteligt. Men det er ikke rigtigt, hvis man kigger på bundlinjen. Omkostningerne er nemlig steget endnu mere, og derfor står der et solidt minus som resultat.

Det fremgår af regnskabsoplysninger, som Bureaubiz har hentet via det lettiske Lursoft-system.

Omsætningen er blevet ca. 12-doblet til knap 5 mio. kr., mens bundlinjen er gået fra et overskud på over 600.000 kr. til et underskud på knap 3 mio. kr.

Det danske Adevolution-regnskab er ikke særligt oplysende – hverken om ejerskabet til Adevolution i Riga eller om aktivitet. Dog fremgår det, at man har et tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder på knap 2,7 mio. kr.

Sammen med underskuddet i Reklamebureauet Par No. 1 på 4,4 mio. kr. før skat har de nye ejere af Par No. 1 og Adevolution i første omgang sat over 7 mio. kr. til.

Ejerskabet er placeret i Reklameinvest, og det vil sige, at Reklamebureauet Par No. 1, der nu hedder Paratt efter fusionen med et andet lille Viborg-bureau, og Adevolution er søsterselskaber. Skal der flyde penge fra den ene til den anden, skal det således ske gennem Reklameinvest.

Adevolution ser ud til at satse på at være en grafisk underleverandør – ikke bare for Paratt og andre virksomheder, men også for andre reklamebureauer. Hjemmesiden noterer fire kunder: Berlingske Media, Aller – og så Berlingske-ejede Marketsquare og Nørgård Mikkelsen.

Det er svært at forestille sig andre reklamebureauer handle med et konkurrerende bureau som Paratt, og Adevolution har da også Morten Thorndahl som adm. dir.

Ikke desto mindre er det Jørgen Hansen, der er noteret som kontakt-person på Adevolutions hjemmeside.

Bureaubiz har i sidste uge i flere omgange via mail forsøgt at få en kommentar fra Morten Thorndahl. Han er ikke vendt tilbage. Heller ikke Jørgen Hansen har reageret på en forespørgsel her til morgen.