Stort underskud i gruppen omkring Saatchi

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Specielt PR-bureauet MSL Group trak ned, mens Saatchi & Saatchi rent faktisk forbedrede driften.

Tidligere i år manifesterede de tre Publicis-ejede bureauer, Saatchi & Saatchi, MSL og Prodigous deres tættere samarbejde ved at byde samlet på Sportmaster – og vinde konkurrencen.

En givet kærkommen gevinst for 2013 var ikke et godt år for gruppen.

Et fuldstændigt billede af de tre bureauer er ikke muligt, fordi Prodigous står som filial af Publicis og dermed er det det globale Publicis-regnskab, der bliver indleveret i Danmark.

Men de to andre kender man tallene på. Og til sammen gav 2013 et markant fald i bruttoavancen og en tredobling af underskuddet. Det betyder et underskud på 6,2 mio. kr. ud af en bruttoavance på anslået 26,6 mio. kr.

Saatchi & Saatchi har haft nogle rigtigt svære år i 2012 og 2013. Fra 2011 til 2012 blev bruttoavancen halveret og i 2013 forsvandt der yderligere en fjerdedel. I kroner og øre betyder det en bruttoavance, der er gået fra 42,5 mio. kr. til 16 mio.

I 2013 kom der dog mere styr på driften idet underskuddet blev barberet med knap 40 pct.

Til gengæld havde MSL Group et rigtig dårligt år, hvor bruttoavancen blev næsten halveret og et overskud på næsten 3 mio. kr. blev til et underskud på 3 mio. Målt i kroner var det årets 10. største fald på bundlinjen blandt alle bureauer, viser opgørelsen i den årlige bureaurapport fra Bureaubiz.

Resultatet tilskrives den fusion mellem MSL og JKL som blev gennemført i starten af 2013.

JKL stod for strategisk kommunikation og public affairs, og har været gennem en omfattende omstilling. Adm. dir. Søren Berg tiltrådte i maj og siden er der ansat seniorer og udskiftet på en række centrale pladser.

“Det er sket for at sikre den nye fælles fremtid med andre krav fra markedet som krævede udskiftninger, velvidende at de ville koste på den korte bane (2013). Så selvom det aldrig er ønskværdigt at lave et minus, var der kalkuleret med at det ville ske og da vi kom godt ud af 2013 er vi også kommet godt ind i 2014, med det nye hold og det nye fokus,” siger Søren Berg og fortsætter:

“Samlet set er MSL Group tilbage i sporet og vil sandsynligvis nå tilbage til 2012 niveau i år – måske en smule bedre. Herefter er målsætningen at vækste og med vores stærke nordiske setup, er ambitionen at etablere os som det stærkeste netværksagency i Danmark.”

Saatchi & Saatchi er i Danmark nu underlagt Saatchi & Saatchi i Sverige, og der er ingen selvstændig dansk adm. dir. Bureauet vil i Danmark satse på strategiske partnerskaber i stedet for et full service koncept.

Nøgletal for Saatchi & Saatchi og MSL Group samlet

 • Bruttoavance 26,6 mio. kr. -33,6 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 760.000 kr. -14,7 pct.
 • Lønandel 94,9 (78,9)
 • Resultat af primær drift -6,222 mio. kr. -199,3 pct.

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Saatchi & Saatchi

 • Bruttoavance 16,0 mio. kr. -24,1 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 761.905 kr. +4,9 pct.
 • Lønandel 86,7 (91,4)
 • Resultat af primær drift -3,037 mio. kr. +38,6 pct.

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for MSL Group

 • Bruttoavance 10,6 mio. kr. -44,2 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 757.143 kr. -36,2 pct.
 • Lønandel 107,3 (65,1)
 • Resultat af primær drift -3,185 mio. kr. (+2,87 mio. året før)

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz


Bureaubiz’ årlige rapport rummer en lang række nøgletal for 221 bureauer fordelt på 6 forskellige bureautyper:

 • 109 reklamebureauer
 • 53 digitale bureauer
 • 31 PR-bureauer
 • 6 dialogbureauer
 • 16 designbureauer
 • 6 mediabureau-grupper. Desuden er der nøgletal for 13 datterbureauer under de 6 grupper.

Der er tale om en trykt rapport, der koster 1895 kr. ex moms. Ønsker man ekstra eksemplarer kan man få op til 5 ekstra for en samlet merpris på 500 kr.
Rapporten kan bestilles ved at maile til Finn Graversen på fg@kabelmail.dk