Strategisk sparring efterlyses. Bureauet mangler

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Campingrådet har fået friere rammer til sin udenlandske markedsføring, men efterlyser ideer til, hvordan de skal udnyttes.

Hører man til i kategorien af bureaufolk, der kan lide at arbejde med strategi uden at det nødvendigvis skal føre til produktionen af en reklamekampagne, så hører Campingrådet til i kategorien af mulige kunder.

Rådet har ansvaret for markedsføringen af camping-erhvervet i Danmark sammen med fem campingorganisationer, og har hidtil fungeret i mere faste rammer under Visitdenmark, når det gælder markedsføringen i udlandet.

Rammerne har omfattet både budget og udformning.

Nu er der dog løsnet op for rammerne. Ikke økonomisk fordi budgetterne bl.a. bygger på tilskud. Men når det gælder formen har Campingrådet fået flere muligheder for selv at definere en strategisk retning.

“Det store spørgsmål for os er således, hvordan vi skal udnytte de friere rammer. Det kan dreje sig om at få defineret en strategi f.eks. for de kommende tre år – incl. en vurdering af, hvilke markeder der er værd at satse på”, siger Campingrådets direktør Poul Fejer Christiansen.

Når det gælder indenlandsk markedsføring, arbejder rådet sammen med BBDO, der bl.a. har stået bag et tv-spot som snart gentages. Men der er brug for nogle helt friske bud på en fremtidig kurs i udlandet, anfører Poul Fejer Christiansen.

Campingrådet har i alt brugt omkring 6 mio. kr. på årsbasis på markedsføring i udlandet, og det er så ud af dette budget, den strategiske sparring skal betales. Når det gælder den konkrete kommunikationsudformning forventer Poul Fejer Christiansen fortsat at bruge Visitdenmark og deres bureau.

Udviklingen af en ny strategi skal ske på baggrund af et faldende antal overnatninger trods et stigende markedsføringsforbrug. Nedgangen tilskriver Poul Fejer makroøkonomiske forhold.

“Som turistform har camping stabilt fat i en stor målgruppe. Men konkurrencen er steget markant igennem en årrække. F.eks. fra Tysklands egen Østersøkyst, hvor der er investeret betydeligt i anlæg i det tidligere Østtyskland. Desuden er Østeuropa blevet mere åbent, og i den sammenhæng er Danmark blevet et dyrt land at holde ferie i,” siger Poul Fejer Christiansen.