Strid om lovlighed af Radikales anvendelse af cookies

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Radikale Venstre og Mindshare er røget i totterne på Jyllands-Posten over en artikel, hvor man mener, at avisen insinuerer at de Radikales anvendelse af cookies op til sidste valg var ulovlig.

I den amerikanske valgkamp blev der i høj grad brugt Big Data til at indfange svingvælgerne, og det blev betragtet som det nye sort.

Herhjemme har Radikale Venstre været frontløber på at indsamle oplysninger om vælgerne for at kunne give målrettede politiske budskaber i annoncer op til sidste valg.

Det fortalte Berlingskes Politiko allerede i sidste uge, hvor de også beskrev, at Radikale havde registreret oplysninger på potentielle vælgere via 2.2 mio. cookies med en kampagne, som mediebureauet Mindshare havde hjulpet med. Og som gav Radikale Venstre det bedste valg i 38 år.

I dag er historien så forsidestof i Jyllands-Posten, men dén historie er fyldt med fejl, mener Radikale Venstre.

Blandt andet mener partiet, at Jyllands-Posten insinuerer, at partiet skulle have gjort noget ulovligt ved at bruge cookies.

Martin Ove Rasmussen, adm. direktør i Mindshare A/S, siger i en pressemeddelelse, som Radikale Venstre har udsendt her til morgen:

”Før Jyllands-Posten trykte deres artikel, har jeg omhyggeligt forklaret og gjort avisen opmærksom på, at deres historie var baseret på flere alvorlige misforståelser. Det har åbenbart ikke gjort noget indtryk. Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at den kampagne, som vi udviklede for Radikale Venstre var fuldt lovlig – og i øvrigt baseret på et set-up, der anvendes i næsten alle digitale kampagner i dag.”

De Radikale indrykkede bannerannoncer, hvor brugeren kunne angive enighed eller uenighed ved at flytte en markør. Når man gjorde dette, blev der installeret en cookie på brugerens computer.

I artiklen skriver Jyllands-Posten, at lovligheden af den radikale annonce er uvis samt at Datatilsynet – der ikke vil udtale sig om den konkrete sag – vil overveje om det af egen drift skal begynde at undersøge den radikale brug af cookies.

Den udtalelse samt en udtalelse fra forsker Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder (IMR) om, at vi i Danmark er alt for ukritiske og at det danske tilsyn er mere tilbageholdende end f.eks. det tyske datatilsyn, gør, at Radikale vil kontakte både Datatilsynet og Institut for Menneskerettigheder:

”Vi er meget overraskede over, at JP vælger at viderebringe misforståelser og faktuelle fejl efter vi detaljeret har forklaret avisen sagens fakta. Vi vil kontakte Datatilsynet og Institut for Menneskerettigheder, da deres medarbejdere øjensynligt har fremkommet med udtalelser på et fejlagtigt grundlag”, skriver Rasmus Grue Christensen, sekretariatschef i Radikale Venstre, i pressemeddelelsen.

Danske Medier har ligeledes udsendt en pressemeddelelse, hvor de skriver:

“Danske Medier tager ikke stilling til den konkrete historie, men ser et behov for at præcisere, at brug af cookies er både lovlig, effektiv og sikker for brugerne.”

Derudover skriver de, at der stadig er stor forskel, hvordan de enkelte EU-lande håndhæver brug af cookies.