Sunrise bag film med 14 offentlige organisationer som kunde

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Et udbud om en flereårig indsats mod højresvingsulykker blev tidligere på året vundet af Sunrise. Nu er kampagnen i gang. Se filmen her.

Transportministeriet, Trafikstyrelsen og 12 andre organisationer og virksomheder sætter nu – og nok engang – fokus på at forhindre de tragiske højresvingsulykker.

I begyndelsen af året vandt Sunrise udbuddet om at udvikle en ny, stor kampagne på området.

”Det er i sig selv en udfordring med så mange interessenter – og af samme årsag har det været en fornøjelse at opleve, at der har være opbakning fra alle sider”, siger Henrik Lenz, kontaktchef på Sunrise.

”Det er en vigtig opgave. Så vores mål har fra start været at udvikle en kampagne, der ikke bare ændrer cyklisternes adfærd, men også sætter sig dybere i bevidstheden. Derfor har vi både tænkt handlingsanvisning og en vis portion drama ind i konceptet.”

Selv om antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister i højresvingsulykker er faldende, så står en højresvingsulykke mellem en lastbil og en cyklist bag 15-20 pct. af alle dræbte cyklister gennem de seneste 10 år.

Kampagnen, der skal køre i de kommende år, er netop gået i luften – i første omgang ’above the line’ med film og outdoor.