Sunrise kom stærkt gennem 2008

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Medarbejderne blev lidt billigere og samtidig steg bruttoavancen pr. medarbejder til over en million. Det gav flotte nøgletal.

Årsregnskabet for 2008 fra Sunrise rummer en række gode nyheder – og så en løftet pegefinger.

De gode nyheder er et regnskab, der på alle måder viser en stærkt udvikling, og at bureauet hurtigt kom tilbage på sporet oven på et mere mat 2007. Bruttoavancen steg, overskuddet steg – og så faldt den gennemsnitlige personaleomkostning med 3 pct. samtidig med at bruttoavancen pr. medarbejder steg til over en mio. kr. og lønandelen faldt til 57.

“Resultatet skal ses i forlængelse af, at vi i 2007 oplevede nedgang i aktivitetsniveau og indtjening, fordi et par af bureauets store kunder blev opkøbt og derfor forsvandt fra bureauet. Vi satte speed på new business og vandt nye kunder – og det er dem, som sammen med en effektiv kapacitetsudnyttelse og omkostningsstyring har sikret det tilfredsstillende resultat”, siger adm. dir. Michael Sølling.

Den løftede pegefinger handler om fremtidsudsigterne. Her hedder det i regnskabet:

“Den forbrugsafmatning, som indtrådte i 4. kvartal 2008 påvirker bredt efterspørgslen i det danske samfund og således også bureauets kunder og dermed deres aktivitetsniveau. Nedgangen i aktiviteter vil naturligt påvirke bureauets indtjening i 2009, som dog stadig forventes at være positiv men på et reduceret niveau”

Michael Sølling tilføjer: “Jeg tilhører ikke dem, der tror, at krisen er overstået om få måneder. Danmark oplever lige nu både finanskrise og recession, og da vi på kundelisten har biler, boligsalg, medier og en del detailhandel, så har jeg en klar forventning om, at det vil påvirke vores resultat i 2009”.

Hvor meget har han på nuværende tidspunkt ikke noget bud på, men bureauet har ikke reduceret i medarbejderstaben.

“Vi ser modsat mange i branchen også muligheder i den aktuelle krise og har såvel de fysiske rammer som den finansielle styrke til at vokse, hvis de rigtige muligheder viser sig – om det så vil ske organisk eller ved overtagelse af andre må tiden vise. Det vigtigste for os er, at det sker med sigte på, at vi udvikler os og cementerer vores strategiske kompetencer” siger Michael Sølling.

Nøgletal for Sunrise

  • Bruttoavance 25,604 mio. kr. +12,6 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,024 mio. kr. +4 pct.
  • Lønandel 57 (61)
  • Resultat af primær drift 4,197 mio. kr. +30 pct.