Sunrise om 2009: Godkendt!

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet kom gennem året uden de helt store udsving. Bortset fra udbyttebetalingen. Der er hævet ekstraordinært for at gøre det mere menneskeligt at optage Simon Hertz som partner.

Et mindre fald i bruttoavance – et noget større fald i overskud. Ikke på nogen måde prangende, men der står stadig et plus på bundlinjen på 3 mio. kr. hvilket mange bureaudirektører sikkert ville være glade for, og derfor giver Sunrise sit regnskab prædikatet Godkendt.

“Det er rigtig nok, at det ikke er et imponerende regnskab, men året og konjunkturerne taget i betragtning, så mener jeg faktisk, det er ok. Desuden er det ren historie-skrivning. Vi er videre, og har fuld fart på med udviklingen af bureauet,” siger adm. dir. Michael Sølling.

I virkeligheden kan man også sige, at regnskabet ligner et lidt kedeligt status quo uden de helt store udsving.

“Og det ville jeg være enig i, hvis ikke det var, at der sker en masse. Vi har udvidet, som det er fremgået, og er i gang med at bygge det nye Sunrise. Markedet er fortsat ikke nemt – og det bliver bestemt ikke nemmere i fremtiden. Det har vi fokus på og derfor er der bestemt ikke status quo på bureauet,” siger Michael Sølling.

Det største udsving finder man i udbyttebetalingen. Der er udloddet ekstraordinært udbytte på knap 3,2 mio. kr., således at egenkapitalen er blevet nedbragt med tre kvart million til 6 millioner kroner.

“Samtidig har vi udbetalt fuld bonus til medarbejderne selv om vi ikke var forpligtet til det. Men alle knoklede på og når mulighederne var der, så syntes vi også de havde fortjent det,” siger Michael Sølling og fortsætter:

“Den primære grund til, at vi reducerer egenkapitalen, er at gøre det mere menneskeligt for Simon Hertz at komme ind som partner. Hertil kommer så, at vi i partnerkredsen har forskellig tidshorisont i forhold til det fremtidige virke samt at egenkapitalen nok var ved at blive vel stor. Vi vil gerne være polstret – men egenkapitalen må ikke være så stor, at den bliver en sovepude,” siger Michael Sølling.

Nøgletal for Sunrise

  • Bruttoavance 24,222 mio. kr. -5,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 968.880 kr. -5,4 pct.
  • Lønandel 66 (57)
  • Resultat af primær drift 3,026 mio. kr. -27,9 pct.