Svært år for de store industriers bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mange af Cross Border Communications kunder var hårdt ramt af krisen. Optimismen er dog ved at vende tilbage på bureauet.

Kan man være tilfreds med en nedgang i bruttoavancen på 30 pct. og en stort set eliminering af overskuddet?

Jo, det kan man. For situationen taget i betragtning mener adm. dir. Ali Shah, at bureauet har evnet at ride stormen af.

“Mange af vores kunder er store industrivirksomheder, som har været hårdt ramt af krisen. Derfor var vi godt klar over, at året ville blive hårdt. Samtidig har vi skullet håndtere nogle investeringer i forbindelse med færdiggørelsen af generations-skiftet. Det har vi evnet og alligevel bevare sorte tal på bundlinjen”, siger Ali Shah og fortsætter:

“Vores situation er nu, at vi har kunnet holde fast i holdet, og kunderne er der stadig. Så vi har sikret os et stærkt fundament, og jeg mener, at vi står godt rustet til fremtiden”.

Ali Shah kan desuden fortælle, at der er kommet fem nye kunder til i bureauets første kvartal. Det drejer sig bl.a. om en forretningsenhed mere hos Danfoss, Lauritzen Fonden, PBI Dansensor og Novozymes.

“Tingene ser i det hele taget bedre ud, g vi er nu tilbage på tidligere niveau”, siger Ali Shah.

Nøgletal for Cross Border Communication

  • Bruttoavance 11,414 mio. kr. -29,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 878.000 kr. -24,3 pct.
  • Lønandel 65 (53)
  • Resultat af primær drift 0,137 mio. kr. -95,6 pct.