Svagt år for Stærk

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Konkurser blandt kunderne i regnskabsårets sidste 6 uger trak ned hos Vejle-bureauet.

Den aktuelle krise nåede at vise sit grimme ansigt, før Vejle-bureauet Stærk fik lukket sit regnskabsår d. 30. september. Konsekvensen blev en væsentlig lavere bruttoavance og en markant reduktion af bundlinjen.

Krisen viste sig i skikkelse af konkurser og betalingsstandsning hos nogle af bureauets kunder.

“Det hele skete i de sidste 6 uger før afslutningen på regnskabsåret. Men vi har afskrevet det hele med det samme – derfor ser regnskabet ud, som det gør”, siger adm. dir. Steen Stærk.

Han noterer dog samtidig, at man har været lidt mere forsigtig end nødvendigt. Det er ikke blevet helt så slemt som forventet, og derfor er der afskrevet lidt for meget.

Samtidig konstaterer han, at indeværende år tegner fornuftigt og bureauet er tilbage på en bruttoavance på samme niveau som forrige regnskabsår.

Af beretningen fremgår desuden, at bureauet er involveret i en retssag, som er vundet i første instans – men blevet anket. Steen Stærk vil ikke udtale sig nærmere om sagen på nuværende tidspunkt – ud over, at det vil udløse en ekstra indtægt, hvis udfaldet bliver positivt igen.

Nøgletal for Stærk Reklamebureau

  • Bruttoavance 13,474 mio. kr. -21,5 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 792.588 kr. -17 pct.
  • Lønandel 62 (53)
  • Resultat af primær drift 0,983 mio. kr. -75 pct.