Svensk flop i IQ Medier

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det var ikke sjovt at drive forretning i Sverige, og derfor er selskabet nu sendt til tvangsopløsning. Men det er ikke den eneste tvangsopløsning i kredsen omkring selskabet.

Armbevægelserne har jævnligt været store i kredsen omkring affiliate-selskabet IQ Medier, der drives ud af selskabet med navnet Media Danmark.

Det startede for nogle år siden, da de daværende partnere, Caasper Ravn Sørensen og Rune Lundager, pralede med at have fået tilbudt 20 mio. kr. for selskabet. Et tilbud, som de dog afslog.

Sidenhen kom aggressive udmeldinger om, at kunderne burde fyre deres bureauer, fordi IQ Medier bedre kunne hjælpe.

Desuden startede IQ Medier op i Sverige og stiftede et nyt selskab i Danmark under navnet IQ Affliiate.

De to partnere kunne dog ikke sammen, og i efteråret 2010 gik de fra hinanden.

Som sagerne står nu, burde de to nok have overvejet at tage imod førnævnte købstilbud.

For nok lykkedes det i 2010 at 8-doble bruttofortjenesten til 4 mio. kr., men der var underskud, og egenkapitalen var negativ.

Hertil kommer, at det svenske selskab nu er sendt til tvangsopløsning på grund af manglende indsendelse af årsregnskab.

Ifølge Casper Ravn-Sørensen skyldes det, at Sverige ikke var et sjovt sted at drive forretning.

“Det virkede som en god ide, men vi fandt meget hurtigt ud af, at det var alt for bøvlet at drive forretning i Sverige. Derfor har det været et selskab uden aktivitet,” siger Casper Ravn-Sørensen.

Heller ikke det danske IQ Affiliate viste sig at være en god ide, så det selskab er nu også uden aktivitet. Her har man dog indsendt årsregnskab – som dog har fået en supplerende revisor-bemærkning om, at selskabet i strid med reglerne ikke er momsregistreret, hvilket kan være ansvarspådragende for ledelsen.

Den svenske tvangsopløsning er ikke den eneste, man finder i kredsen omkring IQ Medier. Christian Falck-Andersen, der var partner og medlem af direktionen indtil maj 2011, har haft sin ejerandel i Falck Marketing, og dette selskab har været tvangsopløst.

Opløsningen er dog blevet genoptaget og varetages af advokat Henrik Sjørslev fra Lett Advokater, der fortæller, at det skyldes en henvendelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Christian Falck-Andersen havde nemlig meddelt, at han nu ejede anparterne i Media Danmark, hvilket fik styrelsen til at spørge Sø- og Handelsretten, om han kunne det.

Svaret var nej. De er et aktiv for selskabet, og derfor er tvangsopløsningen blevet genoptaget.

Hvis Christian Falck-Andersen vil overtage dem, så skal han nu indgå en aftale med kurator.

Det er ikke lykkedes at få kontakt til Christian Falck-Andersen.