Swipp dropper Partners og skifter stil

Peter Engholm
25@mail.dk

Bureauet har løst den stillede opgave, lyder det fra Swipp om efterårets omdiskuterede kampagne. Alligevel lægges der op til en ny stil, og der er sat et andet bureau på opgaven.

Lige så markant den første Swipp-kampagne var, lige så markant kan man forvente skiftet bliver i den næste af slagsen. For tilgangen og tonen bliver en anden – og det samme gør bureauet.

Swipp skifter således fra Wibroe, Duckert & Partners til Hjaltelin Stahl.

I det ligger der på ingen måde fortrydelse hos Swipps adm. direktør, Martin F. Andersen, over den hidtidige markedsføring af mobilbetalingen. Forløbet følger planen – bortset fra af at det nye bureau var en mulighed, der dukkede op i forbindelse med opkøbet af teleselskabernes mobilbetaling, Paii.

Forhistorien er, at Swipp – et samarbejde mellem 81 pengeinstitutter – for fire måneder siden gik ud med en kampagne skabt af Partners.

Modtrækket til Danske Banks MobilePay var længe ventet, og det kom i form af et massivt medietryk og med Reimar Bo Christensen som nyhedsværten, der kunne meddele, at danskerne havde fået Swipp.

Kampagnen formåede at skabe opmærksomhed – også i form af kritik og debat. Så meget, at også TV2 tog den op i Go’ Morgen Danmark. Hanne Feldthus havde kritiseret den i et indlæg på Kforum, og blev på tv konfronteret med kreativ direktør, Henrik Juul, fra Partners.

Det blev iøvrigt til et stærkt omtalt indslag i bureau- og marketingverdenen.

Henrik Juul fastholdt, at kampagnen virkede – og her får han nu opbakning fra Swipps direktør.

”Kampagnen havde til formål at skabe awareness. Og dét gjorde den. Vi havde et mål om, at 85 pct. af danskerne skulle have hjulpet kendskab til Swipp, og efter den massive tv-kampagne var kendskabet 92 pct.,” siger Martin F. Andersen.

Og det var, hvad den skulle. For efter en kampagneperiode på 3-4 uger forsvandt den tilsyneladende. I hvert fald har man ikke på Swipps hjemmeside kunnet finde spor af den. Kampagnen skiftede tone – og spor, idet den kørte videre uden Reimer Bo og med væsentligt nedtonet humoristisk element på print og på nettet.

”Efter at vi havde fået skabt kendskab til Swipp, kørte de enkelte pengeinstitutter og filialer videre med kampagnen i deres eget regi. Det var forskellige tiltag, og nogle brugte – og bruger – plakater, T-shirts og badges fra Har du fået Swipp-kampagnen – elementer, som er skabt af WDP,” siger Martin F. Andersen.

I får etableret Reimer Bo som ankermand for Swipp – men ham ser vi ikke mere …

”Reimar Bo var kortvarigt på nettet efter tv-reklamerne, men det var planen fra start, at vi ville skifte tone, når kendskabet var højt,” siger Martin F. Andersen.

Om effekten af kampagnen siger han:

”Mange vil gerne binde kampagnen sammen med hvor mange brugere, der var – og er. Men det har aldrig været formålet. Der har i den første kampagne ikke været call to action i nævneværdig grad. Jeg kan sige, at langt over én million danskere nu har Swipp. Betalingsformen er således udbredt og tilgængelig, og 620.000 bruger Swipp jævnligt.”

Ved kampagnens start havde Swipp registreret knap 500.000 brugere.

I slutningen af kampagneforløbet kom så nyheden om, at Swipp havde købt Paii, der er de fire store teleselskabers mobilbetalingsløsning.

Det ændrede intet i tidsplanen hos Swipp, men gav nogle nye muligheder – både hvad angår indhold og bureau.

”Det har hele tiden været planen, at vi skulle rykke ud med ny tone og stil i næste fase af markedsføringen. Med Paii har vi fået flere muligheder, flere gode ting, vi gerne vil fortælle om. Det er et nyt spor, hvor Swipp og Paii smelter sammen, og vi står foran at lancere en ny app,” siger Martin F. Andersen og tilføjer:

”Hjaltelin Stahl er bureau for Paii, og derfor var det naturligt at tale med dem. De kender til mobilbetalinger, de kender markedet – og vi har valgt at gå videre med dem, nu hvor vi skal ud og gøre noget helt andet.”

Martin F. Andersen udtrykker stor tilfredshed med Wibroe, Duckert & Partners, der til fulde løste opgaven med at få skabt den ønskede awareness.

Og det er ikke kun stafetten, der gives videre – der følger også et budget med.

”Vi vil gøre Swipp til mobilbetalingen i Danmark. Og vi giver Swipp den markedsføring, der hører til, så vi kan gøre det til en succes,” siger Martin F. Andersen.