Sylvester-Hvid: Løn markant ned. Overskud markant op

Peter Engholm
25@mail.dk

Pilen peger op for bureauet, der investerede – men stadig fik et pænt overskud. Nyansættelser trak gennemsnitslønnen ned.

Efteråret i Sylvester-Hvid & Co har været præget af en stadig større ‘Co’. Først med Intertext Mus & Pen, siden med webbureauet Kreation. Og op til offentliggørelsen af disse aftaler har bureauet haft et regnskabsår med nøgletal, der alle pegede en markant retning:

Bruttoavancen steg med ni pct., det samme gjorde bruttoavancen pr. medarbejder – altså samme antal medarbejdere som året før. Men samtidig også – over en bred kam – billigere medarbejdere, for den gennemsnitlige personaleomkostning faldt med 13 pct., til knap 368.000 kr.

Og endelig blev overskuddet mere end tredoblet fra godt 800.000 kr. til næsten 2,6 mio. kr.

“Det er svært i vores branche at beslutte sig for at arbejde med ét nøgletal – vi driver en helhed. I Sylvester-Hvid & Co en tværdiagonal forretningsenhed med PR i den ene ende af skalaen og reklame og events i den anden ende. Når jeg betegner resultatet som tilfredsstillende, så skyldes det også, at det er lykkedes os at integrere vores ydelser og dermed fået en mindre handlings-tid,” siger ejeren Fernando W. Olsen.

Han overlod i slutningen af regnskabsåret ledelsen af bureauet til Kenneth Hansen for selv at koncentrere sig om forretningsudvikling.

“Vi har bevæget os fra et reklame- til et kommunikationsbureau for at styrke vores konkurrenceevne, for at møde markedet, hvor det er – og vil være fremover. Det begynder vi – også på bundlinjen – at kunne se resultatet af. Og det vel at mærke i et år, hvor der også blev foretaget en række investeringer,” siger Fernando W. Olsen.

Hamskiftet har også medført en række nyansættelser, og det er ifølge Fernando W. Olsen forklaringen på, at gennemsnitslønnen i bureauet er faldet så markant.

Nøgletal for Sylvestster-Hvid & Co

  • Bruttoavance 14,828 mio. kr. +9,0 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 674.000 kr. +9,0 pct.
  • Lønandel 54,5 (68,6)
  • Gennemsnitlig personaleomkostning 367.591 kr. -13,3 pct.
  • Resultat af primær drift 2,591 mio. kr. +219,9 pct.