Tåbelig diskussion om filmproduktion

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Dokumentations-krav er en større hæmsko for udviklingen af kanaluafhængige ideer end bureauernes produktions-selskaber.

Der er langt flere penge i kanaluafhængig ideudvikling, end der er i film – bl.a. fordi en film involverer hyringen af en lang række forskellige mennesker eksternt.

“Arbejder vi f.eks. med at skabe en event, så bliver der mange flere timer på bureauet end ved en film, og realiteten er, at vores indtjening på film udgør en stærkt faldende andel”, siger Henrik Juul, som karakteriserer den diskussion om bureauernes egne produktions-selskaber, som Dansk Annoncørforenings adm. dir. Otto B. Christiansen lancerede for et par uger siden, for tåbelig.

“Hvis vi i vores inhouse bureau skulle have snydt vores kunder, sådan som diskussionen hævder, havde vi nok ikke så mange kunder i så mange år som tilfældet er. Det er virkelig et udtryk for at d’herrer Bevort og Christiansen ringeagter branchens kunder endnu mere end de ringeagter inhouse selskaber”, siger Henrik Juul.

Han har en helt anden opfattelse af, hvad der hele tiden drejer pendulet mod reklamefilm. Det gælder kravene til dokumentation.

“Hver gang vi forsøger med nogle helt andre ideer, så bliver vi bremset. Media diskuteres mellem mediabureau og annoncør, og tv kan måles – det kan f.eks. en event ikke – og når man så opstiller estimater på en kampagne, ender det næsten altid med at falde ud til fordel for tv. Hvad var der sket, hvis Tuborg i gamle dage havde sat et regneark på udviklingen af 23:59 – den årlige lancering af Tuborg Julebryg. Omkostningerne til den i år ét havde langt overskredet eventens værdi, og givet deraf følgende lav ROI. Men siden har den jo udviklet sig til at blive en integreret del af julen, og omkostningerne er forlængst blevet overhalet af indtægterne. Vi havde godt nok fornemmelsen af, at det kunne blive en tradition, men kunne selvfølgelig ikke være sikre og derfor heller ikke dokumentere det. Det er risikoen. Men i dag er det formentlig en af de mest effektive kampagner, du kan finde målt på effekt i forhold til omkostningen. Det samme gælder de grønne koncerter. Gratis koncerter lød ikke alt for godt, da ideen blev lanceret og første år kom der blot 2500. I dag er det et markedsføringsværktøj af dimensioner. For at bedømme den slags skal du kunne regne fremtiden ind i vurderingen, men det kan du ikke gøre i et regneark. Her er du nødt til at have tillid til ideen”, siger Henrik Juul.