Tårnhøje lønninger og overskudsgrad i Dialoguepeople

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

People Group har valgt at udskille regnskabet for dialogbureauet og offentliggøre det uafhængigt af gruppens øvrige bureauer.

Rent fysisk er Dialoguepeople flyttet tæt sammen med Wibroe, Duckert & Partners for at “sikre en sømløs integreret kundebetjening”.

Men når det gælder regnskab har man fravalgt princippet om at se People Groups selskaber som en helhed. Jan Duckert har altid fastholdt, at det ikke giver mening at bedømme de enkelte bureauers regnskaber adskilt, men nu har man valgt at skille Dialoguepeople ud og offentliggøre et selvstændigt regnskab uafhængigt af de øvrige bureauer.

Resten skal dog fortsat ses samlet, understreger Jan Duckert, som dog ikke har ønsket at give nærmere forklaring på, hvorfor man har valgt at udskille Dialoguepeople.

Aktiviteterne i Dialoguepeople var i 2008 opgjort under Wibroe, Duckert & Partners, hvorfor regnskabet viser 0 på de fleste poster for dette år. Derfor kan man ikke se en udvikling.

Men for 2009 kommer Dialoguepeople ud med nogle af branchens højeste nøgletal. Resultatet af primær drift giver en overskudsgrad på hele 31,5, og de fire medarbejdere kostede i gennemsnit 817.128 kr. Usædvanligt højt for People Group, som for 2008 blev noteret til 533.776 kr., men i et passende forhold til en tilsvarende høj bruttoavance pr. medarbejder.

Morten Hershøj er direktør for og medejer i Dialoguepeople og Børsen kan i dag fortælle, at der er en ny medejer på vej. Man har dog ikke ønsket at oplyse navnet

Nøgletal for Dialoguepeople

  • Bruttoavance 6,396 mio. kr.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,599 mio. kr.
  • Lønandel 51,1
  • Resultat af primær drift 2,019 mio. kr.