TDC dropper bureaukonkurrencer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

I hvert fald i traditionel forstand. Koncernen vil i højere grad følge med i markedet, så man er i stand til at finde partnere direkte.

“Drop nu de her bevidstløse bureaukonkurrencer, hvor man kun får afdækket en dagsform og i øvrigt prøver at få bureauerne til at levere ideudviklingen uden beregning.”

Sådan en holdning er det ikke svært at høre hos en bureaudirektør. Konkurrencer har i årevis været en del af branchens dagligdag – og bestemt ikke en elsket en af slagsen (her taler vi ikke om offentlige udbud, der er en helt særlig problemstilling).

Som sagt så gjort – i hvert fald hos TDC. Forleden meldte selskabet ud, at man nu dropper det at have et lead-bureau. Realiteten er dog, at der under denne udmelding også gemmer sig en beslutning om ikke mere at gå ud i traditionelle bureaukonkurrencer.

Det er en beslutning, der har formet sig i en periode med Camilla Ramby i spidsen for TDCs marketing. Det startede tidligt i år, da hun i Børsen fortalte, at TDC tog mere og mere ansvar for strategien. Siden kom en organisatorisk omlægning, hvor marketingfunktionen for alle koncernens brands blev samlet under hendes ledelse.

Hun har så valgt at indføre en organisation, der i langt højere grad er tunet til at tage større ansvar for markedsføringen og koordineringen af aktiviteter.

Konkret fik det den konsekvens, at samarbejdet med TDC-brandets bureau, Wibroe, Duckert & Partners stoppede i sommer – og nu er der så truffet den beslutning ikke at finde et nyt bureau til TDC-brandet.

Det betyder dog ikke, at koncernens andre bureauer også er ude. Det gælder f.eks. Halbye Kaag JWT på Yousee, Zupa Recommended på Telmore, UncleGrey på Fullrate og ClanB på Onfone.

“Når noget fungerer godt, så er der jo ingen grund til at stoppe det for princippets skyld. F.eks. kører samarbejdet med Halbye Kaag godt omkring Yousee, og så er det ret oplagt, at vi fortsætter med at bruge dem,” siger Camilla Ramby.

“Men selvom de måske bliver involveret i Yousee dybere, så ser vi dem ikke som lead – vi arbejder på ad-hoc basis – fra kampagne til kampagne, og vi evaluerer hver gang. Desuden er der ingen eksklusivitet. Vi kan til enhver tid sætte et andet bureau på en opgave, hvis vi finder det ønskeligt.”

Den primære fordel for de eksisterende bureauer er, at de har relationen til TDC.

“For os er det et spørgsmål om at kende til ressourcer og kompetencer, og det gør vi jo hos de bureauer, som vi kender. Men vi vil ikke være begrænset til dem. Vi har organiseret os med henblik på at kende bureaumarkedet godt, så vi hele tiden er i stand til at spotte de kompetencer, der er bedst egnet til en given opgave. Derfor vil vi heller ikke mere køre bureaukonkurrencer i traditionel forstand. Det er op til os selv at kende markedet så godt, at vi kan finde de kompetencer, vi har brug for,” siger Camilla Ramby.

På den måde kan der løbende komme nye bureauer i kontakt med TDC samtidig med at et eksisterende samarbejde kan stoppe ganske enkelt ved, at der ikke kommer flere opgaver, fordi man ikke rigtig vurderer, at et bureau har noget at bidrage med.

Organisationen rummer tværgående funktioner sideløbende med brandansvarlige på de enkelte brands. Når det gælder at følge med i bureaumarkedet, så er det Mads Arentoft, der er i spidsen for denne del af organisationen. Han risikerer således at blive en rimelig ombejlet herre at invitere på frokost.

“Selvfølgelig kan det være en del af opgaven at møde bureauer – men grundlæggende ser vi det som vores opgave at kende markedet og vide, hvem vi gerne vil samarbejde med. Det kommer ikke til at ske på en frokost,” siger Camilla Ramby.

Hun erkender, at det er en organisation, der stiller store krav til TDC.

“Men nu har vi prøvet det af, og det ser ud til at fungere. Så længe vi er spidse på strategien, så tror vi på, at man kan arbejde med skiftende bureauer,” siger Camilla Ramby og fortsætter:

“I virkeligheden kan man sige, at det er en helt logisk udvikling. Dels er vi i en verden, hvor ingen bureauer repræsenterer alle de kompetencer, vi har brug for. Og dels arbejder vi med en portefølje-strategi i TDC, som gør det helt naturligt at tænke mere på tværs.”

Den nye måde at arbejde på har ikke krævet ændringer i kontrakterne med de eksisterende bureauer.

“Vi har ikke forpligtiget os til noget i kontrakterne. Men selvfølgelig har vi drøftet det med bureauerne, og jeg tror, at de også godt kan se muligheder i denne måde at arbejde på,” siger Camilla Ramby.