TDC har brugt en halv milliard på det brand, der nu lukkes

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det viser opgørelse over de sidste 5 års reklameforbrug. Til gengæld er der kun brugt ca. en tredjedel på Yousee, der nu bliver det fortsættende brand.

Har TDC spildt næsten en halv milliard kroner på markedsføring i de sidste fem år?

Det er et spørgsmål, man kan stille, hvis man skal gøre status over effekten af markedsføringen oven på, at TDC har besluttet at aflive TDC-brandet til fordel for YouSee som det fortsættende brand.

TNS Gallup Adfact har til Bureaubiz lavet en opgørelse over det samlede reklameforbrug på TDC og YouSee i de seneste fem år, og den viser, at der er brugt ca. tre gange så mange penge på TDC som på YouSee.

Reklameforbruget er brutto, altså mediernes listepriser før fradrag af rabatter, og opgjort således har der igennem de sidste fem år været brugt ca. 930 mio. kr. på TDC brandet – med produktgruppen Telekommunikation som den helt dominerende post.

På YouSee er der brugt lidt over 290 mio. kr. med en nogenlunde lige fordeling på produktgrupperne Media (TV + TV on demand) og Telekommunikation.

Gruppen Telekommunikation dækker over bredbånd, mobiltelefoner, mobil/fastnet telefon abonnementer og tilbehør til mobiltelefoner.

De 3 største mediagrupper fordelt på de to brands

Mediernes listepriser før fradrag af rabatter.

Reklameforbrug, mio. kr. TDC        YouSee
TV 380 190
Dagblade     255 48
Bannere 199 15 

Kilde: TNS Gallup Adfacts

Som en tommelfingerregel vil man normalt skulle halvere listepriserne for at nå frem til et reelt forbrug, hvilket så vil give et forbrug på ca. 460 mio. på TDC – men selv halveret er der under alle omstændigheder tale om mange penge, og opgørelsen viser desuden forholdet mellem investeringer i TDC-brandet og Yousee-brandet.

Hertil skal iøvrigt lægges omkostninger til bureauer, og så er man oppe på mindst en halv milliard kroner.

TDC reklamefilm – set så sent som i aftes

Man må antage, at man har fået mest ud af YouSee-markedsføringen, siden det er blevet dette brand, der blev det fortsættende.

Det kan så være en cadeau til Halbye Kaag JWT, som indtil sidste år stod for markedsføringen af YouSee med universet, hvor Dejan Cukic var talsperson.

På TDC-brandet er det lidt sværere at gøre præcist op for her har man konsekvent afvist at arbejde med et lead-bureau, men har ønsket at stå frit i forhold til bureaurelationer.

Boye & Spellerberg har dog spillet en fremtrædende rolle. Og så har markedsføringen faktisk været relativt stabil i perioden med fokus på først ambassadører som L.O.C. og Ida Corr samt senere Mit TDC.

Opgørelsen viser også, at der potentielt kan være en solid besparelse, når man kun skal markedsføre et brand – og det kan selvfølgelig være en drivkraft for beslutningen. Men uanset hvad, så er det en ret dramatisk brandbeslutning at aflive et af Danmarks største brands. Det ligner et vovet eksperiment – læs mere om det her.

Yousees nye univers – lanceret i sommer.