TDC og Partners stopper samarbejdet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

TDC vil satse på en bredere bureau-struktur – Partners vil spille en større rolle. Så nu har man valgt at gå hver sin vej.

Det 4 1/2 år gamle samarbejde mellem TDC og Wibroe, Duckert & Partners stopper nu. Det bekræfter TDCs øverste marketingansvarlige, Camilla Ramby, som kalder det for et udramatisk brud.

Det samme gør Jan Duckert, der konstaterer, ” at vi har afviklet samarbejdet med TDC i god ro og orden.”

Camilla Ramby karakteriserer det som et resultat af en udvikling, hvor TDCs ønsker til deres bureauer har bevæget sig i en anden retning end det, som Partners står for.

“Vi har haft et fint samarbejde, men vi har måttet erkende, at vi ser forskelligt på, hvordan relationen skal udvikle sig,” siger Camilla Ramby og fortsætter:

“Partners ser helst at vi samler det overordnede ansvar hos dem, fordi de mener, at det giver det bedste produkt. Vi har derimod ønsket at brede os mere ud i forhold til at kunne hyre spidskompetencer ind i forhold til de opgaver, der skal løses. På den baggrund blev vi enige om, at det rigtige ville være at gå hver til sit.”

Udviklingen i TDC har kunnet iagttages i en længere periode. Sidste år fik Anders Jensen tildelt det overordnede ansvar for al markedsføring i koncernen og lagde ved den lejlighed op til at tænke mere på tværs i tilrettelæggelsen af markedsføringen på de forskellige brands.

I foråret fortalte Camilla Ramby så i et interview i Børsen om hvordan hun har trukket mere og mere af ansvaret for strategi og koordinering ind i marketingafdelingen.

Op til sommeren samlede TDC så alle koncernens marketingfunktioner i en fælles marketingafdeling under ledelse af Camilla Ramby.

Hun har så organiseret den i forhold til at tage mere ejerskab på markedsføringen og i højere grad styre og koordinere den brede palette af bureausamarbejder, som den samlede marketingafdeling havde rådighed over.

Det indebærer, at der i marketingafdelingen er generalister i form af brand manager samt specialister, der håndterer specialdiscipliner. Desuden er der en produktionsafdeling, der er god til at styre, hvilke bureauer, der er gode til hvad.

“Vi tror ikke på, at man kan finde et bureau i Danmark, der rummer alle de kompetencer, vi har brug for at få sat i spil, så vi vil gerne stå frit i forhold til at vælge de partnere, som vi mener er bedst til en given opgave. Desuden giver det mere fleksibilitet og elasticitet i forhold til spidsbelastninger, når vi kan sætte et hold blandt flere samarbejdspartnere,” siger Camilla Ramby

Hvad der præcist skal ske efter bruddet med Partners er for tidligt at sige.

“Vi arbejder med at definere en struktur for vores bureaupartnere. Når vi har gjort det holder vi den op mod de bureaurelationer, vi allerede har, og så vurderer vi, om der er behov for at finde et eller flere nye bureauer. Og hvad det kan ende med, vil jeg ikke spå om,” siger Camilla Ramby.

For Partners kommer bruddet med TDC få måneder efter, at Jan Duckert og Henrik Juul valgte at aflyse et generationsskifte og bryde med deres partner gennem 12 år, Bjarne Spellerberg Orfelt. I stedet har man ansat McKinsey-konsulenten Louise Knauer som ny adm. dir. for bureauet.

Louise Knauer kender i øvrigt TDC godt idet hun for McKinsey har været involveret i TDC-projekter.