TDC tager magten over valg af produktions-selskaber

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Telekoncernen har ikke kun stillet sig frit i forhold til anvendelsen af bureauer. Også valget af produktions-selskaber har man øget sin indflydelse på.

Diskussionen er meget gammel – alligevel popper den fortsat op – fra tid til anden. Den diskussion, der afspejler skismaet mellem selvstændige produktions-selskaber og bureauernes egne.

Nu har en af landets største annoncører så valgt at blande sig mere i valget af produktions-selskab. Det så man i sidste uge, hvor selskabet lancerede en ny kampagne med Ida Corr.

Efter bruddet med Wibroe, Duckert & Partners i sommer var Halbye Kaag JWT sat på opgaven – men selvom bureauet har et produktions-selskab – Friendly Film – så var det ikke dette selskab, der havde produceret filmen. I stedet var opgaven tilfaldet Moland.

Og det var ikke tilfældigt.

“Vi ønsker at have en indflydelse på, hvilket produktions-selskab der vælges, og vil ved hver enkelt opgave typisk se et bud fra et par forskellige produktionsselskaber. Vi har dedikeret interne ressourcer til at sikre at denne proces kører bedst muligt,” lyder det fra TDCs marketingdirektør, Camilla Ramby

Dermed gør TDC noget, som Dansk Annoncørforenings administrerende direktør, Otto B. Christiansen, ofte har plæderet for – nemlig at annoncører sørger for at udfordre bureauerne på produktionen ved at indhente alternative bud.

Otto B. Christiansen har hørt til de mest højlydte kritikere af bureauernes inhouse produktions-selskaber.

TDCs initiativ kommer fint i forlængelse af, at selskabet over for sine bureauer har manifesteret, at man ønsker at stå frit i valget af samarbejdspartnere, så man får mulighed for at vælge den bedst mulige kompetence til hver enkelt opgave.

Denne tilgang førte i sommer til et brud med Wibroe, Duckert & Partners, der ønskede at bevare en større indflydelse på håndteringen af budgettet.