Af Finn Graversen fg@kabelmail.dk

Firmaet har Telia på kundelisten, og har været noget nær en cash-cow for ejerne - som er en noget blandet gruppe.

Fra push til pull lyder et af mantraerne for moderne markedsføring. Men hvordan passer telemarketing lige ind i det?

Vel egentlig ikke særlig godt.

Alligevel er der noget, der tyder på, at telemarketing langt fra er på vej ud. Ikke bare ud fra en personlig oplevelse – TV 2 bragte i går i nyhederne en historie om, at stadig flere føler sig generet af telefon-sælgere, og at antallet af klager over telemarketing er fordoblet de sidste tre år.

En søgning på Proff viser en lang række selskaber inden for telemarketing – og endda en række pænt store af slagsen – med Sitel i spidsen. Det selskab har indgået en stor outsourcing-aftale med TDC.

Telemarketing kan også være en overordentlig lukrativ forretning. Det afspejler Teleworks, som her i oktober har afleveret sit seneste årsregnskab. Selskabet er det 5. største på sit felt – men når det gælder overskud, så får konkurrenterne baghjul.

Det seneste regnskabsår gav følgende resultat:

  • Nettoomsætning 52,569 mio. kr. -10,3 pct.
  • Bruttofortjeneste 40,011 mio. kr. -12,7 pct.
  • Resultat før skat +24,616 mio. kr. -13,4 pct.

Det ligner umiddelbart et mere magert år med faldende aktivitet og faldende overskud. Men det, der stikker i øjnene er overskuddets størrelse. Selv om det faldt med godt 13 pct., så giver det fortsat en overskudsgrad i forhold til bruttofortjenesten på over 60.

Sætter man overskuddet i forhold til nettoomsætningen, lander den på 46,8.

Det er en meget høj overskudsgrad. Og den er langt fra enestående.

Firmaet blev startet i 2003, og det første år skulle man lige i gang. Men allerede i andet regnskabsår nåede man en overskudsgrad på 27, og siden 2008/09 har den været på over 60 i forhold til bruttofortjenesten.

Der er ændret på regnskabsaflæggelsen i perioden, og derfor er bruttofortjenesten det tal, der kan sammenlignes med igennem en længere årrække.

Sammenlagt for de sidste 12 år ser Teleworks tal således ud:

  • Bruttofortjeneste på knap 350 mio. kr.
  • Et overskud på knap 210 mio. kr.
  • Gennemsnitlig overskudsgrad på lige knap 60.

Det er nøgletal, der ligner en guldmine.

Hovedejeren er Sune Olsen med en andel på 50 pct. Men det er grundlæggende en farverig gruppe, der står bag selskabet.

De to øvrige ejere er Thomas Ulletved Rasmussen og Casper Hvidbjerg, hvor specielt Thomas Rasmussen har været fremhævet som annoncehaj. Begge blev for fire år siden bragt i forbindelse med Brøndby som potentielle investorer – bl.a. havde Thomas Rasmussen købt en andel af Simon Makienok.

Casper Hvidbjerg ejer også baren Hovsa, der har ry for at rumme nogle af Brøndbys mest hard-vore fans.

Teleworks har i mange år været forbundet med Telia, men det er ikke lykkedes at få fat i Sune Olsen for at høre, om firmaet har andre kunder. Eller hvad der er grundlaget for de meget store overskudgrader.

De tre ejere har forskellige andre aktiviteter sammen. Det gælder f.eks. Modstrøm, der er aktiv på det liberaliserede el-marked – og som i øvrigt er et marked med megen telemarketing-aktivitet.

Det kan denne artikels forfatter tale med om. Som ejer af et lille firma uden reklamebeskyttelse er jeg meget hyppigt blevet ringet op af sælgere fra forskellige af disse selskaber – uden at jeg dog kan huske præcist, om Modstrøm har været blandt dem.

Stort underskud hos Sune Olsen

Sune Olsen har også andre aktiviteter – men ikke nogen, der har kunnet levere som Teleworks. Faktisk gav hans holding-selskab et underskud på knap 40 mio. kr. før skat, hvilket en forværring på ca. 66 mio. kr.

Sune Olsen har bl.a. problemer med et medejerskab i Dandrit Biotech, hvor man også finder kendte navne som Aldo Petersen og advokat N.E. Nielsen involveret, samt Sardinian Solar Park under konkurs – et selskab, som han selv har stiftet, men hvor han nu ifølge regnskabet kæmper med at få hentet en fordring hjem.

Dandrit er noteret på otc-børsen i USA, og Sune Olsen har samlet nedskrevet ejerskabet med 20 mio. kr.. Hertil kommer en nedskrivelse af tilgodehavender på 9 mio. kr.

Sune Olsen involverede sig for et par år siden også med Søren Simonsen omkring Taxi Reklame DK. En kontroversiel involvering, fordi Søren Simonsen havde flere konkurser bag sig med drift af taxi-reklame.

Det blev dog ikke en succes. Sune Olsen trak sig efter et års tid, og siden gik Taxi Reklame DK konkurs.

Uagtet de store tab i seneste regnskab, så har Sune Olsen dog fortsat en egenkapital på næsten 30 mio. kr., så Teleworks ligner en cash-cow, der foreløbig har kunnet håndtere diverse mere eller mindre succesrige aktiviteter.

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club