Telia fravalgte Hjaltelin Stahl til erhvervs-kampagne

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Og gik i stedet til et filmselskab, der har fungeret som bureau på udviklingen af kampagnen.

Da Royal Unibrew skulle lancere sit nye flaskedesign, valgte man at lade designbureauet bag stå for lanceringskampagnen frem for at gå til sit normale reklamebureau.

Det blev fulgt op med en kommentar fra Royal Unibrews marketingdirektør, Michael Schiedel, om, at reklamebureauernes sidste bastion – filmmonopolet – står for fald.

Men også i televerdenen kan man finde eksempler på brydningstiderne og kundernes tiltagende shopping. Denne gang til fordel for et filmselskab.

Da Telia fornylig lancerede en helt ny erhvervskampagne, skete det ikke med hjælp fra selskabets normale bureau-partner, Hjaltelin Stahl & Co. I stedet gik man til DSP, der karakteriserer sig som et filmbureau frem for et produktions-selskab.

Selskabet beskriver på sin hjemmeside casen og fortæller om, hvordan Telia Erhverv ikke havde reklameret i fem år, og derfor skulle der arbejdes med både branding og awareness med henblik på at skabe differentiering i forhold til de store konkurrenter.

Det er således DSP, der har fungeret som reklamebureau i dette tilfælde, og forankringen på tværs af medier er sket i samarbejde med Telias marketingafdeling.

“Jeg mener, at bureauerne står over for et paradigmeskifte. De vil på sigt revidere deres rolle som one-stop-shop og må naturligt følge kundernes interesse i at være mere direkte involverede med filmfagfolk og i at spare penge på omkostningstunge marketingstiltag. De vil skulle varetage overordnede strategiske linjer og at lave marketingplaner, men derfra vil specialisterne overtage. Vi har set det i alle øvrige dele af branchen, med stærke PR-, kommunikations-, grafiske- og webbureauer,”, skriver adm. dir. Sune Svanborg Sørensen, DSP Filmbureau, på bureauets hjemmeside i en kommentar til artiklen om Royal Unibrews flaske-lancering.

Han uddyber over for Bureaubiz, at bureauet ikke udspringer af klassiske film-kompetencer, men af mediefolk, der er mere strategisk orienterede. Han lægger således op til både at kunne konkurrere – og samarbejde – med reklamebureauer.

Det er trods adskillige forsøg ikke lykkedes at få kontakt til Telias marketingchefer på erhverv for at høre nærmere om valget af leverandør på kampagnen.

Men i en artikel på Markedsføring fornylig fortælles, at det er et bredere projekt end blot en film. Den følges op af en direct marketing kampagne, og en printkampagne med filmens talsperson som frontfigur.

Hvem der har hjulpet med det, fremgår ikke, men indtil for få dage siden blev Klausen + Partners nævnt på DSPs hjemmeside. Det er dog siden blevet slettet. Klausen + Partners er da også et ukendt navn i Telia-regi.

Det er heller ikke lykkedes at få en kommentar fra Steffen Hjaltelin.