Af Pia Osbæck pia@bureaubiz.dk

I stort set alle virksomheder er man i gang med at arbejde med sociale medier. Alligevel er tiden til arbejde med de sociale medier den største udfordring efterfulgt af manglende håndgribelig værdi.

Tid er den største hindring for virksomheders arbejde med sociale medier. Men også udfordringen med at kunne se en værdi af investeringen i sociale medier er en barriere for arbejdet med de sociale medier.

Det viser en undersøgelse foretaget af SocialSemantic.eu blandt 1491 respondenter, som er fundet bredt i dansk erhvervsliv.

62 procent af respondenterne mener, at manglende tid udfordrer arbejdet med de sociale medier, mens 45 procent ser et problem i en manglende håndgribelig værdi af investeringen i sociale medier.

Selvom næsten halvdelen altså har et problem med at dokumentere værdien af at arbejde med de sociale medier, så svarer hele 82 procent, at de bruger de sociale medier for at skabe en forretning, men det er kun en tredjedel , der har haft udbytte ved brugen af sociale medier.

Som vi skrev i går, er det ikke overraskende, at flere undersøgelser viser, at marketingchefer vil arbejde med sociale medier. Mere overraskende er det, at samtidig med, at alle – eller i hvert fald de 82 procent – løber efter de sociale medier, så afsætter man åbenbart ikke tid nok af til at arbejde med området.

Vi spurgte Astrid Simonsen Joos, der er adm.dir. hos Creuna om hendes kommentar til, at udfordringen ved at arbejde med sociale medier primært er manglende tid?

“Det er hovedet på sømmet. Kommunikation på nettet er præcis ikke et spørgsmål om at gennemføre et projekt som med kampagne-apps eller redesigns. Det handler om at ville den vedvarende kundedialog – nu via de mere anarkiske sociale medier, hvor vi ikke styrer fortællingen fra start til slut. Virksomheden skal være klar til “at tage telefonen” og være i dialog med kunderne på social media præmisser. Og her er den vigtigste investering tid og sjæl. Det vil ikke ændre sig.”

Den anden store udfordring er at kunne dokumentere værdien af de sociale medier, hvad siger du til det?

“Vi er ikke skuffede over at virksomhederne leder efter håndgribelig værdi. Tid er en væsentlig investering som man bør forvente et afkast af. Vi anbefaler at forankre disciplinen i forretningen med klare mål for bidrag til forbedret indtjening eller besparelser, og derefter at få organisationen – og dermed det måske mest tidskrævende – samt kommunikationen planlagt og eksekveret på lang bane”.

Har du nogle tips til, hvordan virksomhederne kan håndtere de to største udfordringer?

“Et par tip er at flytte det simple social media-fokus fra salg og marketing (33 % har ansvaret liggende i salg & marketing og oftest på få hænder (ifølge undersøgelsen, red.)) ud i et bredere nytteperspektiv hvor de enkelte målgrupper imødekommes af de relevante afsendere i virksomheden. Som eksempelvis rekruttering og HR, og ledelsen, produktudvikling, support, eksterne specialister / påvirkning af dagsorden og egne specialister.

Vi er sikre på at modningen vil ske hurtigt, da 99 % af alle danske virksomheder regner med at øge deres aktivitet i de sociale medier. Så længe det sker forankret i virksomhedens brand, forretningsstrategi, organisatorisk evne og kommunikationsstrategi, så er det vejen til mere frugtbare kunderelationer”.

Nedenfor vises en samlet liste over udfordringerne ved at gå i gang med at arbejde med sociale medier (der kunne gives flere svar):

  • Manglende ressourcer (tid): 62 procent
  • Vanskeligt at vise håndgribelig værdi af investering i sociale medier: 45 procent
  • Manglende kompetencer/viden inden for sociale medier: 40 procent
  • Manglende forståelse i organisationen for potentialet i sociale medier: 30 procent
  • Manglende ressourcer (økonomi): 28 procent
  • Ledelsens manglende prioritering af sociale medier: 23 procent

Undersøgelsen er udarbejdet af SocialSemantic.eu i samarbejde med Børsen, Dansk Erhverv, CBS og Creuna. Undersøgelsen viser udover virksomheders brug af sociale medier også brugen af apps og i-cloud.

 

Den kan downloades her.

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

  1. Jeg rådgiver hver dag små og mellemstore virksomheder om sociale medier, der oftest ikke er så priviligeret, at have en marketing afdeling. Her er den manglende tid virkelig et udbredt fænomen, ligesom viden om sociale medier forsat er på et meget begrænset niveau. Jeg råder som udgangspunkt disse til at finde ildsjælen i virksomhenden, der ønsker dialogen med kunder, leverandører, partnere. Kun gennem egentlig engagement og relevant kommunikation vil virksomheden opleve en værdi af den dialog den har med omverdenen. På den korte bane tror jeg dog det bliver udfordrende at forankre arbejdet med sociale medier ude i de enkelte afdelinger, men ingen tvivl om at jo tættere virksomhedens medarbejdere kommer på kunderne des mere værdi vil de skabe. Og så bliver det også sjovere at gå på arbejde 🙂

  2. Det handler i høj grad om mod og kritisk masse. Lidt banalt sagt vil det nok være begrænset hvor meget kommerciel effekt en given virksomhed vil få ud af en TV-reklame produceret internt af en studentermedhjælp og vist én gang på en lokal TV-station i Vestjylland (no offense). Når virksomhederne spiller fedtspil og ikke dedikerer de nødvendige ressourcer til for alvor at satse på de nye platforme – ja så bliver resultaterne måske naturligt nok enten insignifikante eller umulige at måle…

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club