Til kamp for de kommercielle kompetencer

Morten Kjær,
Marketing Clinic

Den kommercielle dagsorden ændres hurtigere end vi er i stand til at omstille os til den, med den formelle skoling vi har.

Et møde med en gammel kollega, hvor vi diskuterede talent-management, inspirerede mig til at skrive dette indlæg med nogle tanker om hvilket kompetence-mix fremtidens marketing-medarbejder bør besidde. Jeg kan ikke gå i dybden her, men håber at det følgende vil fange essensen af de problemer, jeg støder på i min daglige omgang med kommercielle ledere og medarbejdere.

Grundlæggende er problemet, at kompleksiteten af den kommercielle dagsorden ændres hurtigere end vi er i stand til at omstille os til den, med den formelle skoling vi har. I mine øjne har vi brug for at ændre både vores færdigheder, vores professionelle personligheder og vores adfærd for at kunne imødekomme fremtidens kommercielle kompetencekrav. Her er der et par områder, hvor jeg ser at kompetencerne i mange kommercielle teams kunne blive forstærket:

Kig efter kompetencer der er rundet af finanskrisen

At rekruttere unge i dag er en fornøjelse. Ingen betvivler behovet for ROI, større gennemsigtighed eller økonomisk kommerciel ansvarlighed. Det er blot en del af DNA’et af nutidens nyuddannede medarbejdere, der jo også er rundet af de seneste 5+ års økonomiske nedgang.

Den økonomiske krise har fokuseret deres tankegang på sunde forretningsmæssige principper og udvidet deres horisont i.f.t. sammenhængene imellem årsag og virkning. “More for less” er kommet for at blive, men al den stund at marketing-medarbejdere i dag har en vision om øget ansvarlighed, mangler de rette værktøjer til at realisere den.

Fremtidens marketing-medarbejdere skal have stærkere analytiske evner, være strukturerede problemløsere og føle et stærkere ejerskab i.f.t. den forretningsmæssige dagsorden og virksomhedens P&L.

Tiltræk mobile, fleksible og værdi-drevne personligheder

I dag er jobs typisk meget bredere og mindre nøje defineret end tidligere. Dette er en konsekvens af det generelt stigende behov for omkostningseffektivitet, kombineret med den stigende internationalisering der fører til bredere job-scope.

Desuden ændrer erhvervsklimaet sig hurtigere end nogensinde. Dit team skal derfor trives med forandring, ikke tage noget for givet, ikke “være bange” (hvilket ikke er det samme som at være risikovillige) for at udfordre det etablerede og være drevet af værdier – fremfor regler.

Hvis man som leder vil have tilhængere skal ledelsen også have – og fremvise – personlige forretningsmæssige værdier.

Stimulér en mere “digital” adfærd

Velafgrænsede kampagner som kommerciel kanal er langsomt ved at uddø. Omvendt er det at ”være på” konstant, tilstedeværende og engagerende, det der skaber den nye kommercielle dagsorden – alt sammen skabt af et stadigt mere integreret, men også fragmenteret medielandskab.

Ny kommerciel adfærd handler derfor langt mindre om at “råbe højt nok”, og langt mere om en dynamisk og iterativ tilgang, at være dialogskabende, at være co-creation orienteret og meget tættere forbundet med målgrupper og fællesskabet.

Jeg håber, at dette vil inspirere dig. Hvis du skulle have yderligere kommentarer, er du velkommen til at kommentere eller kontakte mig for yderligere dialog.