Tilbudsaviser bliver dyrere

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Både Post Danmark og Forbrugerkontakt er på vej med prisstigninger.

Post Danmark gør det nu 23 øre dyrere at distribuere en adresseløs reklame-tryksag. Men da der distribueres 3 mia. stk. om året, bliver det alligevel til en betydelig merudgift – eller merindtægt om man vil.

Prisstigningen opgøres til ca. 10 pct. og begrundes i stigende omkostninger til bl.a. transport og bude. Samtidig kan Børsen fortælle, at også Forbrugerkontakt planlægger prisstigninger.

“Vi har været i en ekstremt hård priskonkurrence siden 2003. Nu er de på et niveau, hvor vi ikke kan tjene penge på det, så derfor har vi sat priserne op. Det kan godt være med til at reducere anvendelsen blandt kunderne, og det vil komme til at gå ud over os, men vi har bare ikke noget alternativ”, siger Mads Dahl Andersen til Børsen. Han er adm. direktør i Søndagsavisen A/S, der driver Forbrugerkontakt.

Hos Post Danmark er man mere optimistisk.

“Jeg tror ikke, Post Danmark vil tabe markedsandele ved det her, og jeg tror heller ikke, at markedet vil blive indskrænket tilsvarende på baggrund af sådan en prisstigning. Hvis du sammenligner med en årrække tilbage, så er det faktisk noglerelativt fornuftige priser, vi opererer med. Der har været intens priskonkurrence, som har haft gunstig effekt på adresseløse forsendelser. Det er først nu, at priskurven er begyndt at knække, og man har en prisudvikling, som følger udviklingen i omkostningerne”, siger produktchef Morten Lykke til Børsen.

Detailhandlen er storforbruger af adresseløse forsendelser – specielt de store dagligvare-kæder – og hos Dansk Supermarked fortæller man, at man netop nu er ved at forhandle en ny kontrakt med de to udbydere.