Tilfredse medarbejdere kan ses på bundlinjen

Emil Malte Simonsen,
emil.s@bureaubiz.dk

Et bureaus succes afhænger af tilfredse medarbejdere. Men hvordan gør man dem tilfredse? Det giver MyResearchs medarbejderanalyse bud på.

Medarbejdertilfredshed skaber værdi. Cirka sådan kan man konkludere ud fra Medarbejderanalysen – en analyse, der løbende udarbejdes af MyResearch – som måler bl.a. tilfredsheden blandt medarbejdere på danske bureauer.

Men hvis tilfredse medarbejdere skaber værdi, bør spørgsmålet på mange bureauer være, hvordan man kan skabe tilfredse medarbejdere.

Blandt nogle af de bureauer, der har forsøgt at finde svar på netop det spørgsmål, har MyResearch foretaget kvantitative medarbejdermålinger, der kan tjene som instrument til at håndtere medarbejderne.

For det kan være svært som leder at få indsigter indefra og se, hvordan medarbejderne faktisk har det – og hvilke parametre, der skal skrues på, for at de får det bedre. Det er nemlig ikke altid de steder, man tror der tæller, der faktisk giver glade og loyale medarbejdere.

Høj løn motiverer ikke
Én af analysens indsigter er, at høj løn ikke nødvendigvis lønner sig – i hvert fald, når det kommer ned til at skabe engagerede og tilfredse medarbejdere.

På bureauer, der er klassificeret som De Effektive (lav løn og lav lønandel; tidl. kaldt Slavepiskere) i BureauTrends (tidl. Bureaurapport), er der en højere medarbejdertilfredshed end på bureauer, der er klassificeret som De Generøse (hvor både løn og lønandel er høj; tidl. kaldt Socialkontorer). På sidstnævnte er relativt mange medarbejdere ovenikøbet uengagerede.

I en branche, hvor churn-raten af medarbejdere er på godt en fjerdedel, peger Medarbejderanalysen bl.a. på, at det altså ikke er nødvendigvis er lønnen, der får medarbejderne til at blive – men nærmere engagementet.

Den 3-dobbelte bundlinje
Mogens Østergaard, CEO i MyResearch, forklarer vigtigheden af engagerede medarbejdere ud fra en model, han kalder ’den 3-dobbelte bundlinje’, der kan opsummeres som, at ”finansiel performance er en konsekvens af medarbejder- og kundetilfredshed.”

Han mener, at Medarbejderanalysen med al tydelighed sætter streg under, at der er en sammenhæng mellem bureauets vækst, en høj bruttoavance og medarbejdertilfredshed.

Med et billede forklarer han, at medarbejdertilfredshed kan anskues som det tandhjul, der sørger for at maskineriet virker – at firmaet tjener penge og har tilfredse kunder – mens kendskab til bureauet og dets image kan betegnes som smørelse. For det er blandt nogle af de parametre, medarbejderne ifølge analysen engageres mest af.

Hvordan du kan bruge medarbejdertilfredshed i din egen virksomhed, kan du blive meget klogere på d. 29. maj til Creative Clubs webinar ’Medarbejdertilfredshed & bureausucces’, hvor Mogens Østergaard deler de nyeste resultater fra Medarbejderanalysen og fortæller om anvendelse og metode.

Læs mere om webinaret og tilmeld dig her.