Timeprisen på en amerikansk topkreativ: 5000 kr.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

De kreative er klar de dyreste i USA efterfulgt af strategiske plannere og kontaktchefer – mens mediaservices er de billigste, viser analyse fra brancheorganisation.

Sammenlignet med danske forhold koster en amerikanske topkreativ på de store bureauer i New York væsentlig mere.

En timepris på omkring 5000 kr. er, hvad den amerikanske brancheorganisation 4A (American Association of Advertising Agencies) har konstateret i en ny analyse over timepriser i branchen.

Der skal dog knyttes det forbehold, at kunderne kun køber ganske få timer af den slags – gennemsnitligt ikke mere end 25-50 timer pr. kunde.

I Danmark er timepriserne formentlig pænt under det halve – til gengæld er selv topkreative mere aktive på den enkelte kunde.

Springet til andre dele af USA og til andre kompetencer er stort.

De bedste strategiske plannere nærmer sig niveauet for top-kreative, mens top kontaktfolk koster lidt over det halve af de dyreste kreative.

Den billigste gruppe er mediaservices. Selvom mediabureauer også i USA sges at blive stadigt mere populære hos kunderne, så ligger en “executive media director” ikke på mere end godt det halve.

Heller ikke digitale bureauer kan præstere samme timepris niveau som de kreative. Seniorfolk hos et digitalt bureau koster ikke mere end lidt over 2000 kr.

Prisniveauer falder betragteligt, når man forlader New York området, og desuden er der tale om prisliste-priser. Hvad der rent faktisk faktureres til kunderne fremgår ikke.

Kilde: AdAge.