Tingene begynder at lysne hos TBWA & BBDO

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Godt nok faldt bruttoavancen yderligere, men underskuddet blev halveret, og der er en ny ledelse på plads.

TBWA og BBDO er to velkendte og stærke bureaubrands, men i Danmark er der kommet et &-tegn mellem dem, fordi de er fusioneret.

God ide? Måske – i hvert fald synes adm. dir. Erick Karsholt, at det nu er lykkedes at skabe en god arbejdsplads.

Men det har kostet, og på den led var ideen måske ikke så oplagt. Bruttoavancen er halveret på to år alene på TBWA, og der har været underskud i begge år. Erich Karsholt trådte til som direktør ved indgangen til i år, og han lægger ikke skjul på, at fusionen fortsat har belastet regnskabet.

“Regnskabet bærer præg af omkostninger, der fulgte med tilpasninger i kølvandet på sammenlægning af TBWA og BBDO’s danske aktiviteter, som fandt sted ultimo 2013, men som naturligt strakte sig ind i 2014,” siger Erich Karsholt.

Han noterer samtidig, at resultatet er blevet forbedret – selvom et underskud selvsagt ikke er tilfredsstillende.

Samtidig kan han notere, at også andre nøgletal som lønandel og bruttoavance pr. medarbejder er blevet forbedret.

Erick Karsholt ser da også lyst på fremtiden.

“Vi er i gang med at udvikle nye forretningsområder, og bureauet har i det store og hele bevaret sin kundeportefølje under den ny ledelse, der tiltrådte i januar. Samtidig har vi fået tilført nye opgaver, senest fra bl.a. Ecomentor (revision), BBHS A/S (bagagehåndteringssystemer) og Dansk Energi (brancheorganisation),” siger Erich Karsholt.

Nøgletal for TBWA & BBDO

  • Bruttoavance 15,069 mio. kr. -14,9 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 684.955 kr. + 16,1 pct.
  • Lønandel 79,2 (94,6)
  • Resultat af primær drift -2,475 mio. kr. +49,5 pct.