To Århus-bureauer med markant fremgang

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Begge bureauer voksede 50 pct. og vendte underskud til overskud.

Århus-bureauerne Aros Kommunikation og Minuskel har en række lighedspunkter – i hvert fald når man skal bedømme deres udvikling i 2010.

Størrelsesmæssigt er de tæt på hinanden, og de sloges begge med et underskud i 2009. Men de har begge præsteret en fremgang på omkring 50 pct. i 2010 og vendt underskuddet til overskud.

Aros med en halv snes medarbejdere valgte i 2009 at fastholde medarbejdertallet trods svære tider, og det er adm. dir. Jens Hansen glad for i dag.

“Med den størrelse, vi har, ville vi skære i vores kompetencer. Derfor tilpassede vi os så godt vi kunne – primært ved at reducere lederlønningerne. Det betyder, at vi bevarede vores konkurrencekraft og sikrede en god opbakning fra medarbejderne – og det nød vi godt af i 2010, hvor vi kunne præstere en 50 pct. aktivitetsfremgang uden at øge medarbejdertallet,” siger Jens Hansen.

Til gengæld skal der ikke komme meget ny aktivitet, før det bliver nødvendig at opruste, konstaterer han.

Bureauet vandt for nylig Hjerteforeningen, og lige nu har man holdt niveauet ind i 2011.

Selvom tendensen i tallene er den samme, så stod Minuskel bag noget større udsving, idet bureauet i 2009 kom ud med et betydeligt underskud.

Det hænger sammen med, at Minuskel i 2008 købte et andet bureau.

“Vi har arbejdet på at bringe os op på et højere niveau – både aktivitets- og kompetence-mæssigt. Oprindeligt satsede vi på at gøre det organisk, men i 2008 købte vi et bureau. Derfor hang vi på nogle medarbejderforpligtigelser i 2009 og kom lidt sent i gang med at skære til i forhold til krisen,” siger adm. dir. Jimmy Mørup.

Han konstaterer dog, at 2010 har vist, at satsningerne har været rigtige.

Minuskel er oprindeligt en grafisk tegnestue med en kreativ åre. Emballage-design er en af kernekompetencerne, og så står bureauet også bag et markedsførings-system, som 80 pct. af det danske ejendomsmægler-marked kan bruge til produktion af annoncer.

“Vores mål har været at udvikle os til et full-service bureau uden at tabe fokus på vores andre kompetencer. Jeg vil ikke sige, vi er i mål i forhold til planerne – men vi er nået meget langt,” siger Jimmy Mørup.

Nøgletal for Aros Kommunikation

  • Bruttoavance 7,05 mio. kr. +50,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 705.000 kr. +50,4 pct.
  • Lønandel 60,7 (82,8)
  • Resultat af primær drift +1,185 mio. kr. (-0,512 mio. i 2009)

Nøgletal for Minuskel

  • Bruttoavance 8,8 mio. kr. +54,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 676.923 kr. +78,1 pct.
  • Lønandel 68,8 (119,1)
  • Resultat af primær drift +0,541 mio. kr. (-2,659 mio. i 2009)

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz